Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 105 808 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 622 000 1 845 205 475 603 6 246 000 917 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ellco Etikett Trykk AS 100,00% - -
 
Ellco Etikett Trykk AS 22,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ellco Etikett Trykk AS 10 592 62,83% - 10 592 62,83%
 
Ellco Etikett Trykk AS 10 592 62,83% - 10 592 62,83%
 
TOTALT: Alle selskap 21 184 62,83% - 21 184 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ellco Etikett Trykk AS 10 592 - 10 592
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 592
 
  -30,00% 10 592
 
  -50,00% 10 592
 
  -70,00% 10 592
 
  -100,00% 10 592

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter48.52244.06641.57433.65131.35031.14228.87026.472
POS 10,1 %POS 6,0 %POS 23,5 %POS 7,3 %POS 0,7 %POS 7,9 %POS 9,1 % -
 
Bruttomargin30.47229.09826.36222.83220.22519.57718.46216.984
POS 4,7 %POS 10,4 %POS 15,5 %POS 12,9 %POS 3,3 %POS 6,0 %POS 8,7 % -
 
EBITDA resultat3.4103.4993.5232.9171.3941.2711.1611.541
NEG -2,5 %NEG -0,7 %POS 20,8 %POS 109,3 %POS 9,7 %POS 9,5 %NEG -24,7 % -
 
Driftsresultat2.4442.5042.5842.077637141386858
NEG -2,4 %NEG -3,1 %POS 24,4 %POS 226,1 %POS 351,8 %NEG -63,5 %NEG -55,0 % -
 
Kontantstrøm2.8581.1891.6722.2361.4943571.0640
POS 140,4 %NEG -28,9 %NEG -25,2 %POS 49,7 %POS 318,5 %NEG -66,4 % - -
 
Kassebeholdning6.1523.8792.9223.7773.8363.6764.4302.419
POS 58,6 %POS 32,8 %NEG -22,6 %NEG -1,5 %POS 4,4 %NEG -17,0 %POS 83,1 % -
 
Sum egenkapital11.49710.3199.0927.9427.0106.94410.0749.879
POS 11,4 %POS 13,5 %POS 14,5 %POS 13,3 %POS 1,0 %NEG -31,1 %POS 2,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2301.5214051.3531.9222.8093.6961.061
POS 19,1 %NEG -275,6 %POS 70,1 %POS 29,6 %POS 31,6 %POS 24,0 %NEG -248,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.