Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 25 231 973 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 512 000 5 269 603 363 370 15 797 000 1 290 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (52,88%) EBITDA (-66,49%)
Bruttomargin (11,60%) Resultat før skatt (-71,73%)
Driftsresultat (-70,84%)
Kontantstrøm fra drift (-61,53%)
Kassebeholdning (-32,17%)
Sum egenkapital (-0,89%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Elmarin AS 100,00% 1 000 -
 
Akvo Utleie AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 000 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Elmarin AS 7 753 21,09% 1 000 6 753 18,88%
 
Akvo Utleie AS 454 13,18% - 454 13,18%
 
TOTALT: Alle selskap 8 207 20,41% 1 000 7 207 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Elmarin AS 7 753 1 000 6 753
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 000 -10,00% 7 653
 
  -30,00% 7 453
 
  -50,00% 7 253
 
  -70,00% 7 053
 
  -100,00% 6 753

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter58.10940.254
POS 44,4 % -
 
Bruttomargin30.76520.221
POS 52,1 % -
 
EBITDA resultat7.471557
POS 1 241,3 % -
 
Driftsresultat7.311410
POS 1 683,2 % -
 
Kontantstrøm5.6630
- -
 
Kassebeholdning6.3863.510
POS 81,9 % -
 
Sum egenkapital5.7172.709
POS 111,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.3173.670
POS 9,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.