Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 209 137 695 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
57 478 400 22 206 740 1 838 055 117 137 500 10 477 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Entrack AS 100,00% ●●●● ●●●● 76,70%
 
Entrack Utleie AS 100,00% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●● 76,70%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Entrack AS 59 669 24,99% 3 345 ●●●● ●●●●
 
Entrack Utleie AS ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 59 669 24,99% 3 345 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Entrack AS 59 669 3 345 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 345 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20222021202020192018
Driftsinntekter●●●539.494405.739398.042326.568
●●●POS 33,0 %POS 1,9 %POS 21,9 %POS 5,9 %
 
Bruttomargin●●●117.84498.20193.44782.602
●●●POS 20,0 %POS 5,1 %POS 13,1 %POS 10,6 %
 
EBITDA resultat●●●3.7254.5157.3146.815
●●●NEG -17,5 %NEG -38,3 %POS 7,3 %NEG -16,2 %
 
Driftsresultat●●●-958-274.0054.633
●●●NEG -3 448,1 %NEG -100,7 %NEG -13,6 %NEG -25,7 %
 
Kontantstrøm●●●32.735-42.009-9.65711.823
●●●POS 177,9 %NEG -335,0 %NEG -181,7 %POS 2,0 %
 
Kassebeholdning●●●5.6976.3614.2983.951
●●●NEG -10,4 %POS 48,0 %POS 8,8 %NEG -41,5 %
 
Sum egenkapital●●●49.20645.18743.16226.561
●●●POS 8,9 %POS 4,7 %POS 62,5 %POS 8,0 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●52.54072.25024.45110.747
●●●POS 27,3 %NEG -195,5 %NEG -127,5 %POS 29,3 %