Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 662 913 705 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 106 173 863 36 266 342 467 567 500 52 906 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ernst & Young AS 100,00% 4 810 9 200 -47,72%
 
Ernst & Young Value Added Tax Services AS 100,00% 10 10 -
Bjørvika Konferansesenter AS 100,00% 123 41 200,00%
Ey Skye AS 100,00% 6 15 -60,00%
 
TOTALT: Alle selskap   4 810 9 266 -48,09%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ernst & Young AS 160 610 13,68% 4 810 155 800 13,32%
 
Ernst & Young Value Added Tax Services AS 100 2,20% 10 90 1,99%
Bjørvika Konferansesenter AS 763 16,50% 123 640 14,22%
Ey Skye AS 58 824 77,72% 6 58 818 77,72%
 
TOTALT: Alle selskap 220 297 17,49% 4 949 215 348 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ernst & Young AS 160 610 4 810 155 800
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 810 -10,00% 160 129
 
  -30,00% 159 167
 
  -50,00% 158 205
 
  -70,00% 157 243
 
  -100,00% 155 800

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.480.1902.427.7962.284.5792.149.1241.971.9411.892.5631.770.0041.705.360
POS 2,2 %POS 6,3 %POS 6,3 %POS 9,0 %POS 4,2 %POS 6,9 %POS 3,8 % -
 
Bruttomargin2.170.1222.161.2842.030.5151.996.8961.822.0011.748.0211.660.6311.599.056
POS 0,4 %POS 6,4 %POS 1,7 %POS 9,6 %POS 4,2 %POS 5,3 %POS 3,9 % -
 
EBITDA resultat119.924150.910127.165139.763131.023170.630165.785157.845
NEG -20,5 %POS 18,7 %NEG -9,0 %POS 6,7 %NEG -23,2 %POS 2,9 %POS 5,0 % -
 
Driftsresultat96.626128.787104.922117.028109.595154.883154.903147.599
NEG -25,0 %POS 22,7 %NEG -10,3 %POS 6,8 %NEG -29,2 %NEG -0,0 %POS 4,9 % -
 
Kontantstrøm100.472114.88992.52327.2132.204-18.51619.1000
NEG -12,5 %POS 24,2 %POS 240,0 %POS 1 134,7 %POS 111,9 %NEG -196,9 % - -
 
Kassebeholdning134.709162.910156.096176.710167.462186.017221.253217.685
NEG -17,3 %POS 4,4 %NEG -11,7 %POS 5,5 %NEG -10,0 %NEG -15,9 %POS 1,6 % -
 
Sum egenkapital123.242144.401131.947138.04655.18155.18155.18155.180
NEG -14,7 %POS 9,4 %NEG -4,4 %POS 150,2 % - - POS 0,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld87.00091.50093.25098.25099.25098.75091.50092.350
POS 4,9 %POS 1,9 %POS 5,1 %POS 1,0 %NEG -0,5 %NEG -7,9 %POS 0,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.