Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 83 423 123 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 337 356 76 767 83 009 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Euforum Holding AS 100,00% - -
 
Zone Security AS 80,00% 905 1 398 -35,26%
Dine In AS 100,00% - - -
Fornebu Arena AS 100,00% - - -
Fornebu Eiendom Holding AS 100,00% - - -
 
Sameiedrift Widerøeveien Nr 1 AS 100,00% - - -
Euforum AS 100,00% 532 810 -34,32%
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 928 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Euforum Holding AS -12 019 -6,90% - -12 019 -6,90%
 
Zone Security AS 12 0,17% 905 -893 -14,99%
Dine In AS 7 800 50,64% - 7 800 50,64%
Fornebu Arena AS 55 983 24,00% - 55 983 24,00%
Fornebu Eiendom Holding AS 25 594 10,01% - 25 594 10,01%
 
Sameiedrift Widerøeveien Nr 1 AS 125 5,17% - 125 5,17%
Euforum AS -38 171 -231,23% 532 -38 703 -242,26%
 
TOTALT: Alle selskap 39 324 5,58% 1 437 37 887 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Euforum Holding AS -12 019 - -12 019
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -12 019
 
  -30,00% -12 019
 
  -50,00% -12 019
 
  -70,00% -12 019
 
  -100,00% -12 019

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter6.7244054193853004664950
POS 1 560,2 %NEG -3,3 %POS 8,8 %POS 28,3 %NEG -35,6 %NEG -5,9 %POS 100% -
 
Bruttomargin6.7244054193853004664950
POS 1 560,2 %NEG -3,3 %POS 8,8 %POS 28,3 %NEG -35,6 %NEG -5,9 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-1.119-977-16.796-5.824-25.666-75.870-13.788-31.822
NEG -14,5 %POS 94,2 %NEG -188,4 %POS 77,3 %POS 66,2 %NEG -450,3 %POS 56,7 % -
 
Driftsresultat-1.119-977-16.796-5.824-25.666-75.870-13.788-31.822
NEG -14,5 %POS 94,2 %NEG -188,4 %POS 77,3 %POS 66,2 %NEG -450,3 %POS 56,7 % -
 
Kontantstrøm-16.391-35.656-28.045-8.972-54.81715.407-29.6210
POS 54,0 %NEG -27,1 %NEG -212,6 %POS 83,6 %NEG -455,8 %POS 152,0 % - -
 
Kassebeholdning191132405741907616
POS 44,7 %POS 230,0 %NEG -29,8 %POS 39,0 %NEG -54,4 %POS 18,4 %POS 375,0 % -
 
Sum egenkapital28.33439.360-156.340-119.915-97.644-81.373-27.1861.072
NEG -28,0 %POS 125,2 %NEG -30,4 %NEG -22,8 %NEG -20,0 %NEG -199,3 %NEG -2 636,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld46.53927.589168.109143.709110.90881.93772.10055.000
NEG -68,7 %POS 83,6 %NEG -17,0 %NEG -29,6 %NEG -35,4 %NEG -13,6 %NEG -31,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.