Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 63 476 335 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 109 335 16 500 63 350 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Euforum Holding AS 100,00% - -
 
Zone Security AS 80,00% 1 398 465 200,65%
Dine In AS 100,00% - - -
Fornebu Arena AS 100,00% - - -
Fornebu Eiendom Holding AS 100,00% - - -
 
Sameiedrift Widerøeveien Nr 1 AS 100,00% - 19 -100,00%
Euforum AS 100,00% 810 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 391 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Euforum Holding AS 22 760 17,93% - 22 760 17,93%
 
Zone Security AS -9 443 -110,56% 1 398 -10 841 -151,77%
Dine In AS 3 846 13,47% - 3 846 13,47%
Fornebu Arena AS 37 887 15,65% - 37 887 15,65%
Fornebu Eiendom Holding AS 28 160 10,78% - 28 160 10,78%
 
Sameiedrift Widerøeveien Nr 1 AS 125 7,59% - 125 7,59%
Euforum AS -15 964 -25,62% 810 -16 774 -27,28%
 
TOTALT: Alle selskap 67 371 9,21% 2 208 65 163 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Euforum Holding AS 22 760 - 22 760
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 22 760
 
  -30,00% 22 760
 
  -50,00% 22 760
 
  -70,00% 22 760
 
  -100,00% 22 760

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4054193853004664950348
NEG -3,3 %POS 8,8 %POS 28,3 %NEG -35,6 %NEG -5,9 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin4054193853004664950348
NEG -3,3 %POS 8,8 %POS 28,3 %NEG -35,6 %NEG -5,9 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat-977-16.796-5.824-25.666-75.870-13.788-31.822-17.294
POS 94,2 %NEG -188,4 %POS 77,3 %POS 66,2 %NEG -450,3 %POS 56,7 %NEG -84,0 % -
 
Driftsresultat-977-16.796-5.824-25.666-75.870-13.788-31.822-17.294
POS 94,2 %NEG -188,4 %POS 77,3 %POS 66,2 %NEG -450,3 %POS 56,7 %NEG -84,0 % -
 
Kontantstrøm-35.656-28.045-8.972-54.81715.407-29.621-128.6310
NEG -27,1 %NEG -212,6 %POS 83,6 %NEG -455,8 %POS 152,0 %POS 77,0 % - -
 
Kassebeholdning132405741907616211
POS 230,0 %NEG -29,8 %POS 39,0 %NEG -54,4 %POS 18,4 %POS 375,0 %NEG -92,4 % -
 
Sum egenkapital39.360-156.340-119.915-97.644-81.373-27.1861.072-56.312
POS 125,2 %NEG -30,4 %NEG -22,8 %NEG -20,0 %NEG -199,3 %NEG -2 636,0 %POS 101,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld27.589168.109143.709110.90881.93772.10055.00055.000
POS 83,6 %NEG -17,0 %NEG -29,6 %NEG -35,4 %NEG -13,6 %NEG -31,1 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.