Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 507 659 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
883 200 604 110 85 849 2 934 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (257,14%) Bruttomargin (-9,11%)
Resultat før skatt (309,50%)
Driftsresultat (257,14%)
Kontantstrøm fra drift (180,94%)
Kassebeholdning (263,55%)
Sum egenkapital (3,94%)
Driftsinntekter (8,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Evoline Norge AS 100,00% 34 34 -
 
Evoline Norge AS 5,00% 34 34 -
 
TOTALT: Alle selskap   34 36 -4,76%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Evoline Norge AS 2 003 32,01% 34 1 969 31,64%
 
Evoline Norge AS 2 003 32,01% 34 1 969 31,64%
 
TOTALT: Alle selskap 4 006 32,01% 68 3 938 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Evoline Norge AS 2 003 34 1 969
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
34 -10,00% 2 000
 
  -30,00% 1 993
 
  -50,00% 1 986
 
  -70,00% 1 979
 
  -100,00% 1 969

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter13.39416.14012.96410.7639.0826.1884.7236.257
NEG -17,0 %POS 24,5 %POS 20,4 %POS 18,5 %POS 46,8 %POS 31,0 %NEG -24,5 % -
 
Bruttomargin5.2996.6125.5884.6863.8872.8172.0022.823
NEG -19,9 %POS 18,3 %POS 19,2 %POS 20,6 %POS 38,0 %POS 40,7 %NEG -29,1 % -
 
EBITDA resultat1.5762.4841.7581.267872138-35250
NEG -36,6 %POS 41,3 %POS 38,8 %POS 45,3 %POS 531,9 %POS 494,3 %NEG -114,0 % -
 
Driftsresultat1.5762.4841.7581.267869132-41238
NEG -36,6 %POS 41,3 %POS 38,8 %POS 45,8 %POS 558,3 %POS 422,0 %NEG -117,2 % -
 
Kontantstrøm-77481.123-204773-10-1130
NEG -9 775,0 %NEG -99,3 %POS 650,5 %NEG -126,4 %POS 7 830,0 %POS 91,2 % - -
 
Kassebeholdning337832995115602495597
NEG -59,5 %NEG -16,4 %POS 765,2 %NEG -80,9 %POS 1 128,6 %NEG -10,9 %NEG -43,3 % -
 
Sum egenkapital2.0581.6491.651605557446394453
POS 24,8 %NEG -0,1 %POS 172,9 %POS 8,6 %POS 24,9 %POS 13,2 %NEG -13,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld20001200
NEG % - - POS 100,0 %POS 50,0 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.