Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 160 452 733 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 488 603 314 630 152 166 500 2 483 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (6,43%) Kontantstrøm fra drift (-33,47%)
Resultat før skatt (463,68%) Kassebeholdning (-63,89%)
Driftsresultat (23,31%)
Sum egenkapital (6,43%)
Driftsinntekter (3,19%)
Bruttomargin (8,80%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Expandia Moduler AS 100,00% 12 402 7 356 68,60%
 
Fiskumparken A1.1 AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   12 402 7 356 68,60%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Expandia Moduler AS 81 985 26,12% 12 402 69 583 23,08%
 
Fiskumparken A1.1 AS 30 0,13% - 30 0,13%
 
TOTALT: Alle selskap 82 015 24,29% 12 402 69 613 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Expandia Moduler AS 81 985 12 402 69 583
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
12 402 -10,00% 80 745
 
  -30,00% 78 264
 
  -50,00% 75 784
 
  -70,00% 73 304
 
  -100,00% 69 583

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter135.237107.67789.61778.36358.43049.05335.53129.200
POS 25,6 %POS 20,2 %POS 14,4 %POS 34,1 %POS 19,1 %POS 38,1 %POS 21,7 % -
 
Bruttomargin91.96761.60550.87450.96935.27326.17818.87617.382
POS 49,3 %POS 21,1 %NEG -0,2 %POS 44,5 %POS 34,7 %POS 38,7 %POS 8,6 % -
 
EBITDA resultat67.11647.93440.51841.68827.21318.61212.83912.596
POS 40,0 %POS 18,3 %NEG -2,8 %POS 53,2 %POS 46,2 %POS 45,0 %POS 1,9 % -
 
Driftsresultat17.1767.7639.34115.6695.9921.658-163.351
POS 121,3 %NEG -16,9 %NEG -40,4 %POS 161,5 %POS 261,4 %POS 10 462,5 %NEG -100,5 % -
 
Kontantstrøm41.79567.58125.10246.93418.26121.81810.0300
NEG -38,2 %POS 169,2 %NEG -46,5 %POS 157,0 %NEG -16,3 %POS 117,5 % - -
 
Kassebeholdning12.07327.2633.16929.74010.22817.8297.2376.118
NEG -55,7 %POS 760,3 %NEG -89,3 %POS 190,8 %NEG -42,6 %POS 146,4 %POS 18,3 % -
 
Sum egenkapital76.15969.72268.45862.85552.18149.30314.5406.229
POS 9,2 %POS 1,8 %POS 8,9 %POS 20,5 %POS 5,8 %POS 239,1 %POS 133,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld204.459201.143153.033116.855112.37875.97297.68978.359
NEG -1,6 %NEG -31,4 %NEG -31,0 %NEG -4,0 %NEG -47,9 %POS 22,2 %NEG -24,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.