Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 787 839 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 431 845 203 730 9 150 500 1 764

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Familiehus AS 100,00% 19 -
 
TOTALT: Alle selskap   19 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Familiehus AS 13 186 34,32% 19 13 167 34,29%
 
TOTALT: Alle selskap 13 186 34,32% 19 13 167 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Familiehus AS 13 186 19 13 167
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
19 -10,00% 13 184
 
  -30,00% 13 180
 
  -50,00% 13 177
 
  -70,00% 13 173
 
  -100,00% 13 167

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011
Driftsinntekter60.27317.94611.0203.9553.200
POS 235,9 %POS 62,8 %POS 178,6 %POS 23,6 % -
 
Bruttomargin24.1063.3592.042654714
POS 617,7 %POS 64,5 %POS 212,2 %NEG -8,4 % -
 
EBITDA resultat5.3817961.074134505
POS 576,0 %NEG -25,9 %POS 701,5 %NEG -73,5 % -
 
Driftsresultat5.1616611.019128505
POS 680,8 %NEG -35,1 %POS 696,1 %NEG -74,7 % -
 
Kontantstrøm6.340-5982.188-5040
POS 1 160,2 %NEG -127,3 %POS 534,1 % - -
 
Kassebeholdning5.7901.5151.96653465
POS 282,2 %NEG -22,9 %POS 3 609,4 %NEG -88,6 % -
 
Sum egenkapital2.4281.6791.197455370
POS 44,6 %POS 40,3 %POS 163,1 %POS 23,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld6716956331920
POS 3,5 %NEG -9,8 %NEG -229,7 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.