Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 18 565 305 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 386 3 790 695 380 850 14 384 500 3 874

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Familiehytta AS 100,00% 138 138 -
 
TOTALT: Alle selskap   138 138 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Familiehytta AS 40 942 58,98% 138 40 804 58,90%
 
TOTALT: Alle selskap 40 942 58,98% 138 40 804 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Familiehytta AS 40 942 138 40 804
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
138 -10,00% 40 928
 
  -30,00% 40 901
 
  -50,00% 40 873
 
  -70,00% 40 845
 
  -100,00% 40 804

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter154.355152.339130.324108.208105.13379.02646.91625.709
POS 1,3 %POS 16,9 %POS 20,4 %POS 2,9 %POS 33,0 %POS 68,4 %POS 82,5 % -
 
Bruttomargin39.96749.08439.76331.86028.30716.82611.7086.693
NEG -18,6 %POS 23,4 %POS 24,8 %POS 12,6 %POS 68,2 %POS 43,7 %POS 74,9 % -
 
EBITDA resultat20.32420.33215.50113.67610.2974.9923.9321.714
NEG -0,0 %POS 31,2 %POS 13,3 %POS 32,8 %POS 106,3 %POS 27,0 %POS 129,4 % -
 
Driftsresultat19.51419.69114.84813.19810.1074.9033.9041.686
NEG -0,9 %POS 32,6 %POS 12,5 %POS 30,6 %POS 106,1 %POS 25,6 %POS 131,6 % -
 
Kontantstrøm-7929.9806.4086.41611.1054.5902060
NEG -107,9 %POS 55,7 %NEG -0,1 %NEG -42,2 %POS 141,9 %POS 2 128,2 % - -
 
Kassebeholdning26.89627.72922.30117.79711.1552.268286765
NEG -3,0 %POS 24,3 %POS 25,3 %POS 59,5 %POS 391,8 %POS 693,0 %NEG -62,6 % -
 
Sum egenkapital11.8329.7018.2376.9765.4684.0193.6562.346
POS 22,0 %POS 17,8 %POS 18,1 %POS 27,6 %POS 36,1 %POS 9,9 %POS 55,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld8.4415.5614.7094.949250000
NEG -51,8 %NEG -18,1 %POS 4,8 %NEG -1 879,6 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.