Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 388 740 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 502 151 116 589 1 770 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (58,83%) Kontantstrøm fra drift (-64,29%)
Resultat før skatt (60,15%)
Driftsresultat (61,03%)
Kassebeholdning (5,93%)
Sum egenkapital (19,43%)
Driftsinntekter (8,52%)
Bruttomargin (8,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Fenstad Regnskapskontor A/S 100,00% 162 136 19,12%
 
TOTALT: Alle selskap   162 136 19,12%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Fenstad Regnskapskontor A/S 1 248 24,16% 162 1 086 21,70%
 
TOTALT: Alle selskap 1 248 24,16% 162 1 086 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Fenstad Regnskapskontor A/S 1 248 162 1 086
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
162 -10,00% 1 232
 
  -30,00% 1 199
 
  -50,00% 1 167
 
  -70,00% 1 135
 
  -100,00% 1 086

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter10.60110.06210.0389.8619.1439.1538.6708.030
POS 5,4 %POS 0,2 %POS 1,8 %POS 7,9 %NEG -0,1 %POS 5,6 %POS 8,0 % -
 
Bruttomargin10.60110.06210.0389.8619.1439.1538.6708.030
POS 5,4 %POS 0,2 %POS 1,8 %POS 7,9 %NEG -0,1 %POS 5,6 %POS 8,0 % -
 
EBITDA resultat526543489672429765813847
NEG -3,1 %POS 11,0 %NEG -27,2 %POS 56,6 %NEG -43,9 %NEG -5,9 %NEG -4,0 % -
 
Driftsresultat511528484672429765707740
NEG -3,2 %POS 9,1 %NEG -28,0 %POS 56,6 %NEG -43,9 %POS 8,2 %NEG -4,5 % -
 
Kontantstrøm-76624-12736-360140-1270
NEG -112,2 %POS 591,3 %NEG -452,8 %POS 110,0 %NEG -357,1 %POS 210,2 % - -
 
Kassebeholdning1.0711.1275939301.1881.6031.673890
NEG -5,0 %POS 90,1 %NEG -36,2 %NEG -21,7 %NEG -25,9 %NEG -4,2 %POS 88,0 % -
 
Sum egenkapital1.019928936795525321490372
POS 9,8 %NEG -0,9 %POS 17,7 %POS 51,4 %POS 63,6 %NEG -34,5 %POS 31,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld4344345337369411.1451.349434
- POS 18,6 %POS 27,6 %POS 21,8 %POS 17,8 %POS 15,1 %NEG -210,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.