Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 768 658 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 99 247 24 411 621 000 1 024 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (194,83%) EBITDA (-21,80%)
Kassebeholdning (16,13%) Resultat før skatt (-968,09%)
Driftsresultat (-487,50%)
Sum egenkapital (-100,96%)
Driftsinntekter (-7,19%)
Bruttomargin (-20,92%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ferra Consult AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ferra Consult AS -211 -15,63% - -211 -15,63%
 
TOTALT: Alle selskap -211 -15,63% - -211 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ferra Consult AS -211 - -211
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -211
 
  -30,00% -211
 
  -50,00% -211
 
  -70,00% -211
 
  -100,00% -211

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter2.3442.4572.1611.821
NEG -4,6 %POS 13,7 %POS 18,7 % -
 
Bruttomargin2.1831.9661.7791.721
POS 11,0 %POS 10,5 %POS 3,4 % -
 
EBITDA resultat237241-15864
NEG -1,7 %POS 252,5 %NEG -346,9 % -
 
Driftsresultat189205-18655
NEG -7,8 %POS 210,2 %NEG -438,2 % -
 
Kontantstrøm68242190
NEG -71,9 %POS 1 173,7 % - -
 
Kassebeholdning30629452106
POS 4,1 %POS 465,4 %NEG -50,9 % -
 
Sum egenkapital17351-13955
POS 239,2 %POS 136,7 %NEG -352,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld67811014
NEG -6 063,6 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.