Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 181 888 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
134 4 769 835 842 490 10 561 500 7 929

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Fh Entreprenør AS 100,00% 3 -
 
TOTALT: Alle selskap   3 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Fh Entreprenør AS 37 394 42,48% 3 37 391 42,48%
 
TOTALT: Alle selskap 37 394 42,48% 3 37 391 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Fh Entreprenør AS 37 394 3 37 391
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 -10,00% 37 394
 
  -30,00% 37 393
 
  -50,00% 37 393
 
  -70,00% 37 392
 
  -100,00% 37 391

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012
Driftsinntekter132.95636.99315.5970
POS 259,4 %POS 137,2 %POS 100% -
 
Bruttomargin105.74033.20213.4670
POS 218,5 %POS 146,5 %POS 100% -
 
EBITDA resultat19.4859.7873.038-6
POS 99,1 %POS 222,2 %POS 50 733,3 % -
 
Driftsresultat19.0669.6182.951-6
POS 98,2 %POS 225,9 %POS 49 283,3 % -
 
Kontantstrøm21.88012.5175.5750
POS 74,8 %POS 124,5 % - -
 
Kassebeholdning32.29314.9194.49096
POS 116,5 %POS 232,3 %POS 4 577,1 % -
 
Sum egenkapital2.2691.30922996
POS 73,3 %POS 471,6 %POS 138,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld5232072590
NEG -152,7 %POS 20,1 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.