Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 359 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 117 288 23 384 218 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (29,79%) EBITDA (-62,78%)
Bruttomargin (5,87%) Resultat før skatt (-62,43%)
Driftsresultat (-62,78%)
Kontantstrøm fra drift (-43,23%)
Kassebeholdning (-42,20%)
Sum egenkapital (-1,30%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Finansco Forretningsførsel AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Finansco Forretningsførsel AS 303 37,64% - 303 37,64%
 
TOTALT: Alle selskap 303 37,64% - 303 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Finansco Forretningsførsel AS 303 - 303
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 303
 
  -30,00% 303
 
  -50,00% 303
 
  -70,00% 303
 
  -100,00% 303

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.6451.7681.680339
NEG -7,0 %POS 5,2 %POS 395,6 % -
 
Bruttomargin1.6451.7681.665339
NEG -7,0 %POS 6,2 %POS 391,2 % -
 
EBITDA resultat28023-93-106
POS 1 117,4 %POS 124,7 %POS 12,3 % -
 
Driftsresultat28023-93-106
POS 1 117,4 %POS 124,7 %POS 12,3 % -
 
Kontantstrøm22077460
POS 185,7 %POS 67,4 % - -
 
Kassebeholdning351230153106
POS 52,6 %POS 50,3 %POS 44,3 % -
 
Sum egenkapital300171158226
POS 75,4 %POS 8,2 %NEG -30,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.