Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 631 123 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 394 438 136 685 4 071 000 29 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (2,74%) EBITDA (-19,84%)
Bruttomargin (2,04%) Resultat før skatt (-619,51%)
Driftsresultat (-668,57%)
Kontantstrøm fra drift (-1 414,29%)
Kassebeholdning (-2,82%)
Sum egenkapital (-1 500,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Fjordabladet AS 100,00% 257 1 193 -78,46%
 
Eid Handel AS 5,16% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   257 1 193 -78,46%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Fjordabladet AS -240 -2,92% 257 -497 -6,25%
 
Eid Handel AS 493 83,70% - 493 83,70%
 
TOTALT: Alle selskap 253 2,88% 257 -4 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Fjordabladet AS -240 257 -497
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
257 -10,00% -266
 
  -30,00% -317
 
  -50,00% -369
 
  -70,00% -420
 
  -100,00% -497

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter8.7158.9919.4409.5009.82510.0629.7159.833
NEG -3,1 %NEG -4,8 %NEG -0,6 %NEG -3,3 %NEG -2,4 %POS 3,6 %NEG -1,2 % -
 
Bruttomargin7.2047.3189.4409.5008.10510.0627.8968.037
NEG -1,6 %NEG -22,5 %NEG -0,6 %POS 17,2 %NEG -19,4 %POS 27,4 %NEG -1,8 % -
 
EBITDA resultat-705-2.232-160-887-286-22-39167
POS 68,4 %NEG -1 295,0 %POS 82,0 %NEG -210,1 %NEG -1 200,0 %POS 43,6 %NEG -123,4 % -
 
Driftsresultat-930-2.434-325-1.099-455-200-14688
POS 61,8 %NEG -648,9 %POS 70,4 %NEG -141,5 %NEG -127,5 %NEG -37,0 %NEG -265,9 % -
 
Kontantstrøm45-4.245-78-966434341-1980
POS 101,1 %NEG -5 342,3 %POS 91,9 %NEG -322,6 %POS 27,3 %POS 272,2 % - -
 
Kassebeholdning713624.8745.0595.9385.5125.7505.951
NEG -80,4 %NEG -92,6 %NEG -3,7 %NEG -14,8 %POS 7,7 %NEG -4,1 %NEG -3,4 % -
 
Sum egenkapital457962.1902.4513.4283.7423.7773.764
NEG -94,3 %NEG -63,7 %NEG -10,6 %NEG -28,5 %NEG -8,4 %NEG -0,9 %POS 0,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld2052382713520000
POS 13,9 %POS 12,2 %POS 23,0 %POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.