Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Fjord Norge AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Fjord Norge AS 5 355 43,93% - 5 355 43,93%
 
TOTALT: Alle selskap 5 355 43,93% - 5 355 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Fjord Norge AS 5 355 - 5 355
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 355
 
  -30,00% 5 355
 
  -50,00% 5 355
 
  -70,00% 5 355
 
  -100,00% 5 355

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter42.83047.65346.99150.25148.10734.03032.08033.308
NEG -10,1 %POS 1,4 %NEG -6,5 %POS 4,5 %POS 41,4 %POS 6,1 %NEG -3,7 % -
 
Bruttomargin42.83047.65346.99150.25148.10734.03032.08033.308
NEG -10,1 %POS 1,4 %NEG -6,5 %POS 4,5 %POS 41,4 %POS 6,1 %NEG -3,7 % -
 
EBITDA resultat292751377-3081288415018
NEG -61,1 %POS 99,2 %POS 222,4 %NEG -340,6 %POS 52,4 %NEG -44,0 %POS 733,3 % -
 
Driftsresultat145532277-42516-69-49-66
NEG -72,7 %POS 92,1 %POS 165,2 %NEG -2 756,3 %POS 123,2 %NEG -40,8 %POS 25,8 % -
 
Kontantstrøm-2.5021.4792.026-2.9502.0672.337-1.5390
NEG -269,2 %NEG -27,0 %POS 168,7 %NEG -242,7 %NEG -11,6 %POS 251,9 % - -
 
Kassebeholdning3.7715.7295.2793.2796.2924.3742.0854.095
NEG -34,2 %POS 8,5 %POS 61,0 %NEG -47,9 %POS 43,9 %POS 109,8 %NEG -49,1 % -
 
Sum egenkapital5.3505.3135.3065.3055.5665.5655.5645.561
POS 0,7 %POS 0,1 %POS 0,0 %NEG -4,7 %POS 0,0 %POS 0,0 %POS 0,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.