Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 979 975 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
226 400 128 753 12 822 612 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (66,67%) Kontantstrøm fra drift (-64,35%)
Resultat før skatt (398,04%)
Driftsresultat (66,67%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (26,72%)
Driftsinntekter (17,38%)
Bruttomargin (13,44%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Fmp AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Fmp AS -1 393 -113,81% - -1 393 -113,81%
 
TOTALT: Alle selskap -1 393 -113,81% - -1 393 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Fmp AS -1 393 - -1 393
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 393
 
  -30,00% -1 393
 
  -50,00% -1 393
 
  -70,00% -1 393
 
  -100,00% -1 393

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016201520142013
Driftsinntekter3.0623.9216.5848.0696.3393.402872
NEG -21,9 %NEG -40,4 %NEG -18,4 %POS 27,3 %POS 86,3 %POS 290,1 % -
 
Bruttomargin4301.3602.3672.2001.9931.193173
NEG -68,4 %NEG -42,5 %POS 7,6 %POS 10,4 %POS 67,1 %POS 589,6 % -
 
EBITDA resultat-995-539-591-1.126104-265106
NEG -84,6 %POS 8,8 %POS 47,5 %NEG -1 182,7 %POS 139,2 %NEG -350,0 % -
 
Driftsresultat-1.008-604-635-1.16494-270106
NEG -66,9 %POS 4,9 %POS 45,4 %NEG -1 338,3 %POS 134,8 %NEG -354,7 % -
 
Kontantstrøm-1.518-443-1.697307-897-5600
NEG -242,7 %POS 73,9 %NEG -652,8 %POS 134,2 %NEG -60,2 % - -
 
Kassebeholdning00534230348104
- NEG -100,0 %POS 26,2 %POS 40,0 %NEG -91,4 %POS 234,6 % -
 
Sum egenkapital-2.002-923-580-1971.135693105
NEG -116,9 %NEG -59,1 %NEG -194,4 %NEG -117,4 %POS 63,8 %POS 560,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.9131.2761.386019500
NEG -128,3 %POS 7,9 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.