Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 580 130 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 647 863 187 767 3 247 500 497 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (45,41%) Kontantstrøm fra drift (-5,46%)
Resultat før skatt (49,03%)
Driftsresultat (49,84%)
Kassebeholdning (45,90%)
Sum egenkapital (60,37%)
Driftsinntekter (18,74%)
Bruttomargin (15,03%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Fram Web AS 100,00% 2 388 1 315 81,60%
 
Fram Web AS 1,08% 2 388 1 315 81,60%
 
TOTALT: Alle selskap   2 388 1 329 79,66%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Fram Web AS 13 529 59,31% 2 388 11 141 54,55%
 
Fram Web AS 13 529 59,31% 2 388 11 141 54,55%
 
TOTALT: Alle selskap 27 058 59,31% 4 776 22 282 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Fram Web AS 13 529 2 388 11 141
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 388 -10,00% 13 290
 
  -30,00% 12 813
 
  -50,00% 12 335
 
  -70,00% 11 857
 
  -100,00% 11 141

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter19.34515.44920.82316.08414.26010.98112.98313.517
POS 25,2 %NEG -25,8 %POS 29,5 %POS 12,8 %POS 29,9 %NEG -15,4 %NEG -4,0 % -
 
Bruttomargin15.38810.9148.4934.8103.1112.0281.7011.106
POS 41,0 %POS 28,5 %POS 76,6 %POS 54,6 %POS 53,4 %POS 19,2 %POS 53,8 % -
 
EBITDA resultat2.1991.6574106308526-114447
POS 32,7 %POS 304,1 %NEG -34,9 %POS 641,2 %POS 226,9 %POS 122,8 %NEG -125,5 % -
 
Driftsresultat1.6821.5193416127913-120439
POS 10,7 %POS 345,5 %NEG -44,3 %POS 674,7 %POS 507,7 %POS 110,8 %NEG -127,3 % -
 
Kontantstrøm1.7361.4171.25993929967-3000
POS 22,5 %POS 12,5 %POS 34,1 %POS 214,0 %POS 346,3 %POS 122,3 % - -
 
Kassebeholdning5.3373.5264.5833.5831.5831.2801.2121.303
POS 51,4 %NEG -23,1 %POS 27,9 %POS 126,3 %POS 23,7 %POS 5,6 %NEG -7,0 % -
 
Sum egenkapital4.7364.7143.3793.0921.3711.2431.1941.195
POS 0,5 %POS 39,5 %POS 9,3 %POS 125,5 %POS 10,3 %POS 4,1 %NEG -0,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld98500000
NEG -12,5 %NEG -60,0 %POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.