Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Free Energy Innovation AS 100,00% 4 853 5 134 -5,47%
 
Free Energy AS 100,00% 149 118 26,27%
 
TOTALT: Alle selskap   4 853 5 252 -7,60%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Free Energy Innovation AS 6 122 58,99% 4 853 1 269 22,97%
 
Free Energy AS 16 2,35% 149 -133 -24,95%
 
TOTALT: Alle selskap 6 138 55,50% 5 002 1 136 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Free Energy Innovation AS 6 122 4 853 1 269
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 853 -10,00% 5 637
 
  -30,00% 4 666
 
  -50,00% 3 696
 
  -70,00% 2 725
 
  -100,00% 1 269

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20142013201220112010
Driftsinntekter2.4571.459939804776
POS 68,4 %POS 55,4 %POS 16,8 %POS 3,6 % -
 
Bruttomargin2.2031.459794773776
POS 51,0 %POS 83,8 %POS 2,7 %NEG -0,4 % -
 
EBITDA resultat184-174-88-167-171
POS 205,7 %NEG -97,7 %POS 47,3 %POS 2,3 % -
 
Driftsresultat-935-294-88-167-171
NEG -218,0 %NEG -234,1 %POS 47,3 %POS 2,3 % -
 
Kontantstrøm-110-599-548390
POS 81,6 %NEG -9,3 %NEG -1 505,1 % - -
 
Kassebeholdning4211.2994338143
NEG -67,6 %POS 200,0 %POS 434,6 %POS 88,4 % -
 
Sum egenkapital3.3861.7111.094184237
POS 97,9 %POS 56,4 %POS 494,6 %NEG -22,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.0822.208000
NEG -39,6 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.