Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 340 370 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 85 521 25 849 229 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Friserte Fruer AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Friserte Fruer AS 240 31,79% - 240 31,79%
 
TOTALT: Alle selskap 240 31,79% - 240 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Friserte Fruer AS 240 - 240
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 240
 
  -30,00% 240
 
  -50,00% 240
 
  -70,00% 240
 
  -100,00% 240

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter1.36340911
POS 3 307,5 %NEG -95,6 % -
 
Bruttomargin83136581
POS 2 208,3 %NEG -93,8 % -
 
EBITDA resultat416-52182
POS 900,0 %NEG -128,6 % -
 
Driftsresultat416-52182
POS 900,0 %NEG -128,6 % -
 
Kontantstrøm527-2930
POS 279,9 % - -
 
Kassebeholdning46657302
POS 717,5 %NEG -81,1 % -
 
Sum egenkapital11163115
POS 76,2 %NEG -45,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.