Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 721 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 822 720 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (139,52%) EBITDA (-88,89%)
Kassebeholdning (236,59%) Resultat før skatt (-25,00%)
Sum egenkapital (2,00%) Driftsresultat (-88,89%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Froco AS 100,00% - -
 
Ivar Sandnes AS 51,00% 13 16 -18,75%
 
TOTALT: Alle selskap   - 8 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Froco AS 4 387 99,98% - 4 387 99,98%
 
Ivar Sandnes AS 100 3,18% 13 87 2,78%
 
TOTALT: Alle selskap 4 487 59,55% 13 4 474 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Froco AS 4 387 - 4 387
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 387
 
  -30,00% 4 387
 
  -50,00% 4 387
 
  -70,00% 4 387
 
  -100,00% 4 387

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-14-22-23-9-7-10-21-17
POS 36,4 %POS 4,3 %NEG -155,6 %NEG -28,6 %POS 30,0 %POS 52,4 %NEG -23,5 % -
 
Driftsresultat-14-22-23-9-7-10-21-17
POS 36,4 %POS 4,3 %NEG -155,6 %NEG -28,6 %POS 30,0 %POS 52,4 %NEG -23,5 % -
 
Kontantstrøm34939078255254217750
NEG -10,5 %NEG -50,1 %POS 41,7 %POS 1,8 %POS 206,2 %POS 3 440,0 % - -
 
Kassebeholdning2.3442.7942.4491.8541.6161.2401.0411.190
NEG -16,1 %POS 14,1 %POS 32,1 %POS 14,7 %POS 30,3 %POS 19,1 %NEG -12,5 % -
 
Sum egenkapital3.8553.6223.2252.7301.436906724715
POS 6,4 %POS 12,3 %POS 18,1 %POS 90,1 %POS 58,5 %POS 25,1 %POS 1,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld05435917869771.1371.2631.614
POS 100,0 %POS 8,1 %POS 24,8 %POS 19,5 %POS 14,1 %POS 10,0 %POS 21,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.