Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 089 767 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 233 3 534 3 085 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1,75%) Resultat før skatt (-63,41%)
Driftsresultat (1,75%) Kontantstrøm fra drift (-100,00%)
Kassebeholdning (137,93%) Sum egenkapital (-5,87%)
Driftsinntekter (66,67%)
Bruttomargin (66,67%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Future-eiendom AS 100,00% - -
 
Helga Den Fagres gt 10 AS 100,00% - - -
4p Eiendom AS 50,00% 115 58 98,28%
 
TOTALT: Alle selskap   - 29 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Future-eiendom AS 1 957 31,36% - 1 957 31,36%
 
Helga Den Fagres gt 10 AS 4 198 45,06% - 4 198 45,06%
4p Eiendom AS 3 373 25,73% 115 3 258 25,07%
 
TOTALT: Alle selskap 9 528 33,24% 115 9 413 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Future-eiendom AS 1 957 - 1 957
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 957
 
  -30,00% 1 957
 
  -50,00% 1 957
 
  -70,00% 1 957
 
  -100,00% 1 957

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter21204132040000
POS 5,0 %NEG -95,2 %POS 102,5 %POS 100% - - - -
 
Bruttomargin21204132040000
POS 5,0 %NEG -95,2 %POS 102,5 %POS 100% - - - -
 
EBITDA resultat-62-50296110-20-22-19-18
NEG -24,0 %NEG -116,9 %POS 169,1 %POS 650,0 %POS 9,1 %NEG -15,8 %NEG -5,6 % -
 
Driftsresultat-62-50296110-20-22-19-18
NEG -24,0 %NEG -116,9 %POS 169,1 %POS 650,0 %POS 9,1 %NEG -15,8 %NEG -5,6 % -
 
Kontantstrøm1.567-1.757-259-680267-234-30
POS 189,2 %NEG -578,4 %POS 61,9 %NEG -354,7 %POS 214,1 %NEG -7 700,0 % - -
 
Kassebeholdning5141.5831781009
NEG -64,3 %NEG -99,1 %POS 9 211,8 %NEG -79,0 %POS 100% - NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital2.6743.4897751.4151.8151.9551.9551.955
NEG -23,4 %POS 350,2 %NEG -45,2 %NEG -22,0 %NEG -7,2 % - - -
 
Sum langsiktig gjeld2503106.4986.2486.0086.2966.0626.068
POS 19,4 %POS 95,2 %NEG -4,0 %NEG -4,0 %POS 4,6 %NEG -3,9 %POS 0,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.