Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 951 575 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 264 356 245 219 2 124 000 318 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (579,51%) EBITDA (-48,54%)
Kassebeholdning (54,86%) Resultat før skatt (-57,56%)
Bruttomargin (5,24%) Driftsresultat (-58,26%)
Sum egenkapital (-29,98%)
Driftsinntekter (-6,93%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Garnes Data AS 100,00% 120 160 -25,00%
 
Garnes Data Trondheim AS 60,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   120 160 -25,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Garnes Data AS 2 291 35,19% 120 2 171 33,97%
 
Garnes Data Trondheim AS 175 27,01% - 175 27,01%
 
TOTALT: Alle selskap 2 466 34,45% 120 2 346 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Garnes Data AS 2 291 120 2 171
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
120 -10,00% 2 279
 
  -30,00% 2 255
 
  -50,00% 2 231
 
  -70,00% 2 207
 
  -100,00% 2 171

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter23.61020.99319.56416.33015.77014.67412.37611.148
POS 12,5 %POS 7,3 %POS 19,8 %POS 3,6 %POS 7,5 %POS 18,6 %POS 11,0 % -
 
Bruttomargin13.87312.89912.69810.78510.0559.3998.3225.480
POS 7,6 %POS 1,6 %POS 17,7 %POS 7,3 %POS 7,0 %POS 12,9 %POS 51,9 % -
 
EBITDA resultat2.8421.9781.8911.471554-311-309167
POS 43,7 %POS 4,6 %POS 28,6 %POS 165,5 %POS 278,1 %NEG -0,6 %NEG -285,0 % -
 
Driftsresultat2.4931.5741.4711.219396-358-371150
POS 58,4 %POS 7,0 %POS 20,7 %POS 207,8 %POS 210,6 %POS 3,5 %NEG -347,3 % -
 
Kontantstrøm1.2476421.2062.273-1.407214-1170
POS 94,2 %NEG -46,8 %NEG -46,9 %POS 261,5 %NEG -757,5 %POS 282,9 % - -
 
Kassebeholdning2.5811.2711.1391.5761.1659941.1481.120
POS 103,1 %POS 11,6 %NEG -27,7 %POS 35,3 %POS 17,2 %NEG -13,4 %POS 2,5 % -
 
Sum egenkapital2.5042.0561.3041.4095875428801.197
POS 21,8 %POS 57,7 %NEG -7,5 %POS 140,0 %POS 8,3 %NEG -38,4 %NEG -26,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld4028921.7532.1722.373009
POS 54,9 %POS 49,1 %POS 19,3 %POS 8,5 %NEG % - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.