Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 529 185 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 685 196 500 331 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ægga AS 100,00% 57 35 62,86%
 
TOTALT: Alle selskap   57 35 62,86%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ægga AS 1 083 89,65% 57 1 026 89,14%
 
TOTALT: Alle selskap 1 083 89,65% 57 1 026 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ægga AS 1 083 57 1 026
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
57 -10,00% 1 077
 
  -30,00% 1 066
 
  -50,00% 1 055
 
  -70,00% 1 043
 
  -100,00% 1 026

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter9204952614037183799827
POS 1 777,6 %NEG -90,7 %POS 275,7 %POS 278,4 %NEG -79,8 %NEG -77,1 %NEG -3,4 % -
 
Bruttomargin92049525122-4188730823
POS 1 777,6 %NEG -90,7 %POS 330,3 %POS 3 150,0 %NEG -102,1 %NEG -74,2 %NEG -11,3 % -
 
EBITDA resultat795-28433126-29-23407573
POS 2 939,3 %NEG -106,5 %POS 243,7 %POS 534,5 %NEG -26,1 %NEG -105,7 %NEG -29,0 % -
 
Driftsresultat787-4239885-70-64369562
POS 1 973,8 %NEG -110,6 %POS 368,2 %POS 221,4 %NEG -9,4 %NEG -117,3 %NEG -34,3 % -
 
Kontantstrøm864-149464147-183-64-2650
POS 679,9 %NEG -132,1 %POS 215,6 %POS 180,3 %NEG -185,9 %POS 75,8 % - -
 
Kassebeholdning991306560340404586527845
POS 223,9 %NEG -45,4 %POS 64,7 %NEG -15,8 %NEG -31,1 %POS 11,2 %NEG -37,6 % -
 
Sum egenkapital1.4878981.1189279631.0161.062801
POS 65,6 %NEG -19,7 %POS 20,6 %NEG -3,7 %NEG -5,2 %NEG -4,3 %POS 32,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000088
- - - - - POS 100,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.