Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 830 342 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 615 452 334 890 11 862 000 18 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (129,29%)
Resultat før skatt (129,13%)
Driftsresultat (129,11%)
Kontantstrøm fra drift (100,09%)
Kassebeholdning (88,78%)
Sum egenkapital (10,27%)
Driftsinntekter (58,41%)
Bruttomargin (17,77%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gigant AS 100,00% 111 76 46,05%
 
TOTALT: Alle selskap   111 76 46,05%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gigant AS 9 017 37,09% 111 8 906 36,80%
 
TOTALT: Alle selskap 9 017 37,09% 111 8 906 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gigant AS 9 017 111 8 906
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
111 -10,00% 9 006
 
  -30,00% 8 984
 
  -50,00% 8 962
 
  -70,00% 8 939
 
  -100,00% 8 906

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017
Driftsinntekter97.18192.73331.480
POS 4,8 %POS 194,6 % -
 
Bruttomargin26.28527.8017.098
NEG -5,5 %POS 291,7 % -
 
EBITDA resultat3.5303.6631.338
NEG -3,6 %POS 173,8 % -
 
Driftsresultat3.5303.6631.338
NEG -3,6 %POS 173,8 % -
 
Kontantstrøm-1095380
NEG -120,3 % - -
 
Kassebeholdning126219196
NEG -42,5 %POS 11,7 % -
 
Sum egenkapital6.5203.7781.045
POS 72,6 %POS 261,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.