Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 484 575 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 466 890 439 685 416 000 162 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (119,38%) EBITDA (-1 218,75%)
Resultat før skatt (-2 202,35%)
Driftsresultat (-1 518,55%)
Kontantstrøm fra drift (-364,35%)
Sum egenkapital (-887,20%)
Driftsinntekter (-4,20%)
Bruttomargin (-5,37%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Giraff Media AS 100,00% - -
 
Gapp AS 33,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Giraff Media AS -3 327 -298,65% - -3 327 -298,65%
 
Gapp AS 149 100,00% - 149 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap -3 178 -251,62% - -3 178 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Giraff Media AS -3 327 - -3 327
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -3 327
 
  -30,00% -3 327
 
  -50,00% -3 327
 
  -70,00% -3 327
 
  -100,00% -3 327

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter11.6318.5786.3074.2262.04151
POS 35,6 %POS 36,0 %POS 49,2 %POS 107,1 %POS 3 902,0 % -
 
Bruttomargin11.6288.5526.3044.2262.04151
POS 36,0 %POS 35,7 %POS 49,2 %POS 107,1 %POS 3 902,0 % -
 
EBITDA resultat351184165131332-10
POS 90,8 %POS 11,5 %POS 26,0 %NEG -60,5 %POS 3 420,0 % -
 
Driftsresultat2791008147290-10
POS 179,0 %POS 23,5 %POS 72,3 %NEG -83,8 %POS 3 000,0 % -
 
Kontantstrøm1.357342142113490
POS 296,8 %POS 140,8 %POS 1 190,9 %NEG -96,8 % - -
 
Kassebeholdning19818316959755
POS 8,2 %POS 8,3 %POS 186,4 %POS 742,9 %NEG -87,3 % -
 
Sum egenkapital24613739334230293
POS 79,6 %NEG -65,1 %POS 14,9 %POS 13,2 %POS 224,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld40000160
NEG % - - POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.