Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 305 014 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 000 677 548 182 466 6 062 000 1 379 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (38,26%) Kontantstrøm fra drift (-22,40%)
Resultat før skatt (93,79%) Driftsinntekter (-4,97%)
Driftsresultat (112,35%) Bruttomargin (-2,47%)
Kassebeholdning (38,93%)
Sum egenkapital (1,64%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
g Øye AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
g Øye AS 11 959 70,59% - 11 959 70,59%
 
TOTALT: Alle selskap 11 959 70,59% - 11 959 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
g Øye AS 11 959 - 11 959
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 11 959
 
  -30,00% 11 959
 
  -50,00% 11 959
 
  -70,00% 11 959
 
  -100,00% 11 959

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter15.20219.23919.89120.84018.31213.6026.500
NEG -21,0 %NEG -3,3 %NEG -4,6 %POS 13,8 %POS 34,6 %POS 109,3 % -
 
Bruttomargin9.44111.15214.58313.0509.4548.3034.945
NEG -15,3 %NEG -23,5 %POS 11,7 %POS 38,0 %POS 13,9 %POS 67,9 % -
 
EBITDA resultat4862.6765.7065.9192.9502.2402.875
NEG -81,8 %NEG -53,1 %NEG -3,6 %POS 100,6 %POS 31,7 %NEG -22,1 % -
 
Driftsresultat-6441.9625.2095.5092.5982.2222.874
NEG -132,8 %NEG -62,3 %NEG -5,4 %POS 112,0 %POS 16,9 %NEG -22,7 % -
 
Kontantstrøm1.3154163.2567683.4329480
POS 216,1 %NEG -87,2 %POS 324,0 %NEG -77,6 %POS 262,0 % - -
 
Kassebeholdning2.2421.7483.6852.4183.0712.639568
POS 28,3 %NEG -52,6 %POS 52,4 %NEG -21,3 %POS 16,4 %POS 364,6 % -
 
Sum egenkapital11.67812.16011.2638.0104.6164.2472.674
NEG -4,0 %POS 8,0 %POS 40,6 %POS 73,5 %POS 8,7 %POS 58,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld5872115007911.0821.3530
NEG -178,2 %POS 57,8 %POS 36,8 %POS 26,9 %POS 20,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.