Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 106 372 071 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
24 366 400 8 786 671 294 000 71 964 000 961 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Grandahl Bil AS 100,00% 1 129 1 039 8,66%
 
TOTALT: Alle selskap   1 129 1 039 8,66%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Grandahl Bil AS 136 691 92,82% 1 129 135 562 92,76%
 
TOTALT: Alle selskap 136 691 92,82% 1 129 135 562 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Grandahl Bil AS 136 691 1 129 135 562
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 129 -10,00% 136 578
 
  -30,00% 136 352
 
  -50,00% 136 127
 
  -70,00% 135 901
 
  -100,00% 135 562

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter198.968198.485194.177213.654232.196251.111234.018234.586
POS 0,2 %POS 2,2 %NEG -9,1 %NEG -8,0 %NEG -7,5 %POS 7,3 %NEG -0,2 % -
 
Bruttomargin27.31728.77328.12831.24530.33835.28028.75825.844
NEG -5,1 %POS 2,3 %NEG -10,0 %POS 3,0 %NEG -14,0 %POS 22,7 %POS 11,3 % -
 
EBITDA resultat11.88614.13214.65518.15619.66123.48619.68017.039
NEG -15,9 %NEG -3,6 %NEG -19,3 %NEG -7,7 %NEG -16,3 %POS 19,3 %POS 15,5 % -
 
Driftsresultat11.57213.85914.34817.84419.44923.32819.49516.865
NEG -16,5 %NEG -3,4 %NEG -19,6 %NEG -8,3 %NEG -16,6 %POS 19,7 %POS 15,6 % -
 
Kontantstrøm5.20310.00814.6287.13527.19013.1345.2660
NEG -48,0 %NEG -31,6 %POS 105,0 %NEG -73,8 %POS 107,0 %POS 149,4 % - -
 
Kassebeholdning4.2904.2044.1549.15012.16818.66219.76642.134
POS 2,0 %POS 1,2 %NEG -54,6 %NEG -24,8 %NEG -34,8 %NEG -5,6 %NEG -53,1 % -
 
Sum egenkapital131.625121.287109.42998.20087.59079.14761.89448.617
POS 8,5 %POS 10,8 %POS 11,4 %POS 12,1 %POS 10,7 %POS 27,9 %POS 27,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.7185.69914.81617.66721.26422.17025.08128.028
POS 34,8 %POS 61,5 %POS 16,1 %POS 16,9 %POS 4,1 %POS 11,6 %POS 10,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.