Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 116 196 059 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
21 303 600 14 382 329 896 630 78 387 500 1 226 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (5,29%)
Resultat før skatt (23,28%)
Driftsresultat (4,62%)
Kontantstrøm fra drift (310,80%)
Kassebeholdning (62,33%)
Sum egenkapital (3,88%)
Driftsinntekter (63,68%)
Bruttomargin (72,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Grandahl Bil AS 100,00% 3 220 1 129 185,21%
 
TOTALT: Alle selskap   3 220 1 129 185,21%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Grandahl Bil AS 141 999 87,55% 3 220 138 779 87,29%
 
TOTALT: Alle selskap 141 999 87,55% 3 220 138 779 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Grandahl Bil AS 141 999 3 220 138 779
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 220 -10,00% 141 677
 
  -30,00% 141 033
 
  -50,00% 140 389
 
  -70,00% 139 745
 
  -100,00% 138 779

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter154.955198.968198.485194.177213.654232.196251.111234.018
NEG -22,1 %POS 0,2 %POS 2,2 %NEG -9,1 %NEG -8,0 %NEG -7,5 %POS 7,3 % -
 
Bruttomargin16.08827.31728.77328.12831.24530.33835.28028.758
NEG -41,1 %NEG -5,1 %POS 2,3 %NEG -10,0 %POS 3,0 %NEG -14,0 %POS 22,7 % -
 
EBITDA resultat1.73011.88614.13214.65518.15619.66123.48619.680
NEG -85,4 %NEG -15,9 %NEG -3,6 %NEG -19,3 %NEG -7,7 %NEG -16,3 %POS 19,3 % -
 
Driftsresultat1.47711.57213.85914.34817.84419.44923.32819.495
NEG -87,2 %NEG -16,5 %NEG -3,4 %NEG -19,6 %NEG -8,3 %NEG -16,6 %POS 19,7 % -
 
Kontantstrøm-15.2535.20310.00814.6287.13527.19013.1340
NEG -393,2 %NEG -48,0 %NEG -31,6 %POS 105,0 %NEG -73,8 %POS 107,0 % - -
 
Kassebeholdning3.6814.2904.2044.1549.15012.16818.66219.766
NEG -14,2 %POS 2,0 %POS 1,2 %NEG -54,6 %NEG -24,8 %NEG -34,8 %NEG -5,6 % -
 
Sum egenkapital133.299131.625121.287109.42998.20087.59079.14761.894
POS 1,3 %POS 8,5 %POS 10,8 %POS 11,4 %POS 12,1 %POS 10,7 %POS 27,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld03.7185.69914.81617.66721.26422.17025.081
POS 100,0 %POS 34,8 %POS 61,5 %POS 16,1 %POS 16,9 %POS 4,1 %POS 11,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.