Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 164 623 477 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 075 600 4 423 603 1 195 274 155 481 000 1 448 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (64,13%) EBITDA (-45,25%)
Kassebeholdning (3,63%) Driftsresultat (-53,30%)
Sum egenkapital (14,85%) Kontantstrøm fra drift (-18,02%)
Driftsinntekter (-2,14%)
Bruttomargin (-1,67%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gsgroup AS 100,00% 58 000 41 059 41,26%
 
TOTALT: Alle selskap   58 000 41 059 41,26%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gsgroup AS 123 221 39,37% 58 000 65 221 25,57%
 
TOTALT: Alle selskap 123 221 39,37% 58 000 65 221 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gsgroup AS 123 221 58 000 65 221
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
58 000 -10,00% 117 421
 
  -30,00% 105 821
 
  -50,00% 94 221
 
  -70,00% 82 621
 
  -100,00% 65 221

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter101.59993.35451.54048.75147.59945.00339.84137.533
POS 8,8 %POS 81,1 %POS 5,7 %POS 2,4 %POS 5,8 %POS 13,0 %POS 6,1 % -
 
Bruttomargin80.03372.68934.26232.78331.14328.08327.06224.772
POS 10,1 %POS 112,2 %POS 4,5 %POS 5,3 %POS 10,9 %POS 3,8 %POS 9,2 % -
 
EBITDA resultat4.5577.4634.8129.4187.7626.1838.0024.013
NEG -38,9 %POS 55,1 %NEG -48,9 %POS 21,3 %POS 25,5 %NEG -22,7 %POS 99,4 % -
 
Driftsresultat-2.8641.2362.9647.6625.7431.9223.509-4.503
NEG -331,7 %NEG -58,3 %NEG -61,3 %POS 33,4 %POS 198,8 %NEG -45,2 %POS 177,9 % -
 
Kontantstrøm15.772-14.96521.23118.777-1.22814.7414.8760
POS 205,4 %NEG -170,5 %POS 13,1 %POS 1 629,1 %NEG -108,3 %POS 202,3 % - -
 
Kassebeholdning1.8081.87897814.8341.5067311.726499
NEG -3,7 %POS 92,0 %NEG -93,4 %POS 885,0 %POS 106,0 %NEG -57,6 %POS 245,9 % -
 
Sum egenkapital100.131111.275102.86664.05059.36754.91753.85652.007
NEG -10,0 %POS 8,2 %POS 60,6 %POS 7,9 %POS 8,1 %POS 2,0 %POS 3,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.2206.25011.2509.5290014.77419.500
NEG -175,5 %POS 44,4 %NEG -18,1 %NEG % - POS 100,0 %POS 24,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.