Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 94 301 184 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 973 1 649 850 373 785 92 268 000 3 576

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gsgroup AS 100,00% 41 059 38 290 7,23%
 
TOTALT: Alle selskap   41 059 38 290 7,23%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gsgroup AS 107 289 57,52% 41 059 66 230 45,53%
 
TOTALT: Alle selskap 107 289 57,52% 41 059 66 230 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gsgroup AS 107 289 41 059 66 230
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
41 059 -10,00% 103 183
 
  -30,00% 94 971
 
  -50,00% 86 760
 
  -70,00% 78 548
 
  -100,00% 66 230

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter93.35451.54048.75147.59945.00339.84137.53347.494
POS 81,1 %POS 5,7 %POS 2,4 %POS 5,8 %POS 13,0 %POS 6,1 %NEG -21,0 % -
 
Bruttomargin72.68934.26232.78331.14328.08327.06224.77228.993
POS 112,2 %POS 4,5 %POS 5,3 %POS 10,9 %POS 3,8 %POS 9,2 %NEG -14,6 % -
 
EBITDA resultat7.4634.8129.4187.7626.1838.0024.0136.753
POS 55,1 %NEG -48,9 %POS 21,3 %POS 25,5 %NEG -22,7 %POS 99,4 %NEG -40,6 % -
 
Driftsresultat1.2362.9647.6625.7431.9223.509-4.5032.548
NEG -58,3 %NEG -61,3 %POS 33,4 %POS 198,8 %NEG -45,2 %POS 177,9 %NEG -276,7 % -
 
Kontantstrøm-14.96521.23118.777-1.22814.7414.8761500
NEG -170,5 %POS 13,1 %POS 1 629,1 %NEG -108,3 %POS 202,3 %POS 3 150,7 % - -
 
Kassebeholdning1.87897814.8341.5067311.7264991.110
POS 92,0 %NEG -93,4 %POS 885,0 %POS 106,0 %NEG -57,6 %POS 245,9 %NEG -55,0 % -
 
Sum egenkapital111.275102.86664.05059.36754.91753.85652.00756.239
POS 8,2 %POS 60,6 %POS 7,9 %POS 8,1 %POS 2,0 %POS 3,6 %NEG -7,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld6.25011.2509.5290014.77419.50018.874
POS 44,4 %NEG -18,1 %NEG % - POS 100,0 %POS 24,2 %NEG -3,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.