Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 899 973 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 94 685 36 288 1 240 000 529 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (25,39%) Kassebeholdning (-29,34%)
Resultat før skatt (72,08%)
Driftsresultat (10,19%)
Kontantstrøm fra drift (1 468,42%)
Sum egenkapital (36,89%)
Driftsinntekter (34,97%)
Bruttomargin (34,97%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gs Økonomitjenester AS 100,00% 28 40 -30,00%
 
TOTALT: Alle selskap   28 40 -30,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gs Økonomitjenester AS 3 336 72,93% 28 3 308 72,77%
 
TOTALT: Alle selskap 3 336 72,93% 28 3 308 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gs Økonomitjenester AS 3 336 28 3 308
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
28 -10,00% 3 333
 
  -30,00% 3 328
 
  -50,00% 3 322
 
  -70,00% 3 316
 
  -100,00% 3 308

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.4661.4248239981.5612.235756490
POS 2,9 %POS 73,0 %NEG -17,5 %NEG -36,1 %NEG -30,2 %POS 195,6 %POS 54,3 % -
 
Bruttomargin1.4661.4248239981.5612.235725490
POS 2,9 %POS 73,0 %NEG -17,5 %NEG -36,1 %NEG -30,2 %POS 208,3 %POS 48,0 % -
 
EBITDA resultat590401181564459956955
POS 47,1 %POS 121,5 %POS 223,2 %NEG -87,4 %NEG -55,3 %POS 1 342,0 %POS 25,5 % -
 
Driftsresultat5902605-10428588214-6
POS 126,9 %POS 5 100,0 %POS 104,8 %NEG -136,5 %NEG -67,7 %POS 6 200,0 %POS 333,3 % -
 
Kontantstrøm421544416-5755641.260-250
NEG -22,6 %POS 30,8 %POS 172,3 %NEG -202,0 %NEG -55,2 %POS 5 140,0 % - -
 
Kassebeholdning6072066836241.12142449168
POS 194,7 %NEG -69,8 %POS 9,5 %NEG -44,3 %POS 164,4 %POS 765,3 %NEG -70,8 % -
 
Sum egenkapital1.7961.3511.1571.1631.2391.243566604
POS 32,9 %POS 16,8 %NEG -0,5 %NEG -6,1 %NEG -0,3 %POS 119,6 %NEG -6,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000001070
- - - - - POS 100,0 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.