Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 0 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gs & T 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gs & T -306 inf% - -306 inf%
 
TOTALT: Alle selskap -306 inf% - -306 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gs & T -306 - -306
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -306
 
  -30,00% -306
 
  -50,00% -306
 
  -70,00% -306
 
  -100,00% -306

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter52290000200
NEG -97,8 %POS 100% - - - NEG -100,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin5590000200
NEG -91,5 %POS 100% - - - NEG -100,0 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-1310-5-4-5-515-7
NEG -230,0 %POS 300,0 %NEG -25,0 %POS 20,0 % - NEG -133,3 %POS 314,3 % -
 
Driftsresultat-1310-5-4-5-515-7
NEG -230,0 %POS 300,0 %NEG -25,0 %POS 20,0 % - NEG -133,3 %POS 314,3 % -
 
Kontantstrøm-620-5-4-5-5-2050
NEG -130,0 %POS 500,0 %NEG -25,0 %POS 20,0 % - POS 97,6 % - -
 
Kassebeholdning14200000021
NEG -30,0 %POS 100% - - - - NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital-306-292-299-294-290-285-259-74
NEG -4,8 %POS 2,3 %NEG -1,7 %NEG -1,4 %NEG -1,8 %NEG -10,0 %NEG -250,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld29929929929429028527995
- - NEG -1,7 %NEG -1,4 %NEG -1,8 %NEG -2,2 %NEG -193,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.