Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 167 760 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 27 041 14 219 126 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Gystadmyr Grønt Sameie 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Gystadmyr Grønt Sameie 1 103 100,00% - 1 103 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 1 103 100,00% - 1 103 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Gystadmyr Grønt Sameie 1 103 - 1 103
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 103
 
  -30,00% 1 103
 
  -50,00% 1 103
 
  -70,00% 1 103
 
  -100,00% 1 103

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter169486
NEG -65,2 % -
 
Bruttomargin169486
NEG -65,2 % -
 
EBITDA resultat46443
NEG -89,6 % -
 
Driftsresultat46443
NEG -89,6 % -
 
Kontantstrøm10
- -
 
Kassebeholdning399443
NEG -9,9 % -
 
Sum egenkapital489443
POS 10,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.