Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 778 585 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
416 400 782 959 73 726 3 267 500 238 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (129,17%) Kontantstrøm fra drift (-99,93%)
Resultat før skatt (174,70%) Kassebeholdning (-10,91%)
Driftsresultat (132,79%)
Sum egenkapital (15,92%)
Driftsinntekter (52,67%)
Bruttomargin (59,39%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Haahjem AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Haahjem AS 3 815 37,25% - 3 815 37,25%
 
TOTALT: Alle selskap 3 815 37,25% - 3 815 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Haahjem AS 3 815 - 3 815
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 815
 
  -30,00% 3 815
 
  -50,00% 3 815
 
  -70,00% 3 815
 
  -100,00% 3 815

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter19.2839.10214.6059.05615.0398.9451540
POS 111,9 %NEG -37,7 %POS 61,3 %NEG -39,8 %POS 68,1 %POS 5 708,4 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin6.4153.5333.8313.2545.0994.748740
POS 81,6 %NEG -7,8 %POS 17,7 %NEG -36,2 %POS 7,4 %POS 6 316,2 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat1.5798485-251.44050811-6
POS 19 637,5 %NEG -98,4 %POS 2 040,0 %NEG -101,7 %POS 183,5 %POS 4 518,2 %POS 283,3 % -
 
Driftsresultat1.496-73418-881.4184918-6
POS 2 149,3 %NEG -117,5 %POS 575,0 %NEG -106,2 %POS 188,8 %POS 6 037,5 %POS 233,3 % -
 
Kontantstrøm994-1.47776-1.5332.4982.774-1.2230
POS 167,3 %NEG -2 043,4 %POS 105,0 %NEG -161,4 %NEG -9,9 %POS 326,8 % - -
 
Kassebeholdning1.3647382.1812.2593.3791.3955981
POS 84,8 %NEG -66,2 %NEG -3,5 %NEG -33,1 %POS 142,2 %POS 2 264,4 %NEG -27,2 % -
 
Sum egenkapital2.5851.3671.4481.1111.168464122116
POS 89,1 %NEG -5,6 %POS 30,3 %NEG -4,9 %POS 151,7 %POS 280,3 %POS 5,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00801541.3000
- POS 100,0 %POS 0,0 %POS 100,0 %NEG -275,0 %POS 99,7 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.