Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 26 552 521 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 420 000 2 593 808 674 712 11 866 000 6 998 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (4,99%) EBITDA (-40,33%)
Bruttomargin (11,15%) Resultat før skatt (-58,46%)
Driftsresultat (-50,33%)
Kontantstrøm fra drift (-46,05%)
Kassebeholdning (-84,90%)
Sum egenkapital (-29,53%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hafsil AS 100,00% 102 44 131,82%
 
TOTALT: Alle selskap   102 44 131,82%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hafsil AS 19 025 72,45% 102 18 923 72,34%
 
TOTALT: Alle selskap 19 025 72,45% 102 18 923 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hafsil AS 19 025 102 18 923
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
102 -10,00% 19 015
 
  -30,00% 18 994
 
  -50,00% 18 974
 
  -70,00% 18 954
 
  -100,00% 18 923

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter64.38252.43845.17352.88250.08641.62132.77133.638
POS 22,8 %POS 16,1 %NEG -14,6 %POS 5,6 %POS 20,3 %POS 27,0 %NEG -2,6 % -
 
Bruttomargin26.03425.54325.92926.84123.34218.72512.59012.350
POS 1,9 %NEG -1,5 %NEG -3,4 %POS 15,0 %POS 24,7 %POS 48,7 %POS 1,9 % -
 
EBITDA resultat4.3677.3615.5217.6905.7433.4081.7922.718
NEG -40,7 %POS 33,3 %NEG -28,2 %POS 33,9 %POS 68,5 %POS 90,2 %NEG -34,1 % -
 
Driftsresultat2.1675.2313.5636.1864.5492.1309002.387
NEG -58,6 %POS 46,8 %NEG -42,4 %POS 36,0 %POS 113,6 %POS 136,7 %NEG -62,3 % -
 
Kontantstrøm1169.756-7858.3933.0722.7152350
NEG -98,8 %POS 1 342,8 %NEG -109,4 %POS 173,2 %POS 13,1 %POS 1 055,3 % - -
 
Kassebeholdning11.35610.9703.0435.5267351.0872833.643
POS 3,5 %POS 260,5 %NEG -44,9 %POS 651,8 %NEG -32,4 %POS 284,1 %NEG -92,2 % -
 
Sum egenkapital23.11922.81519.80217.44812.4808.9466.6885.924
POS 1,3 %POS 15,2 %POS 13,5 %POS 39,8 %POS 39,5 %POS 33,8 %POS 12,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld14257404205136000
POS 94,6 %POS 36,4 %NEG -97,1 %NEG -50,7 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.