Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 840 418 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 432 452 11 466 11 396 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
H A g Eiendom AS 100,00% - -
 
Nidelv Brygger AS 60,00% - - -
Strandlinjen AS 100,00% 368 192 91,67%
Kirkeveien 137 AS 25,00% - - -
Hag Torvet 3 AS 66,66% - - -
 
Hag - Vikaveien 48 AS 66,66% 50 10 400,00%
Tomteselskapet Nidelvåsen AS 20,00% 142 279 -49,10%
Hag-natvigveien 156 AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 254 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
H A g Eiendom AS 2 728 11,93% - 2 728 11,93%
 
Nidelv Brygger AS 457 9,06% - 457 9,06%
Strandlinjen AS 1 696 5,06% 368 1 328 4,01%
Kirkeveien 137 AS - - - - -
Hag Torvet 3 AS 105 2,00% - 105 2,00%
 
Hag - Vikaveien 48 AS -147 -3,05% 50 -197 -4,13%
Tomteselskapet Nidelvåsen AS 5 227 22,02% 142 5 085 21,55%
Hag-natvigveien 156 AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 10 066 10,57% 560 9 506 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
H A g Eiendom AS 2 728 - 2 728
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 728
 
  -30,00% 2 728
 
  -50,00% 2 728
 
  -70,00% 2 728
 
  -100,00% 2 728

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter823150
POS 5 386,7 %POS 100% -
 
Bruttomargin2150
NEG -86,7 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-610-506-11
NEG -20,6 %NEG -4 500,0 % -
 
Driftsresultat-610-506-11
NEG -20,6 %NEG -4 500,0 % -
 
Kontantstrøm-3.3524.5480
NEG -173,7 % - -
 
Kassebeholdning2234.93315
NEG -95,5 %POS 32 786,7 % -
 
Sum egenkapital2.0132.509412
NEG -19,8 %POS 509,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.0431.8391.760
NEG -65,5 %NEG -4,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.