Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 097 408 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 301 600 666 822 126 986 6 755 000 247 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (162,27%) EBITDA (-275,60%)
Kassebeholdning (0,92%) Resultat før skatt (-347,03%)
Driftsresultat (-300,13%)
Sum egenkapital (-24,77%)
Driftsinntekter (-2,03%)
Bruttomargin (-44,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hanske-companiet AS 100,00% 690 152 353,95%
 
TOTALT: Alle selskap   690 152 353,95%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hanske-companiet AS 5 824 42,76% 690 5 134 39,71%
 
TOTALT: Alle selskap 5 824 42,76% 690 5 134 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hanske-companiet AS 5 824 690 5 134
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
690 -10,00% 5 755
 
  -30,00% 5 617
 
  -50,00% 5 479
 
  -70,00% 5 341
 
  -100,00% 5 134

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter17.39917.10116.64814.32916.36118.51016.54817.456
POS 1,7 %POS 2,7 %POS 16,2 %NEG -12,4 %NEG -11,6 %POS 11,9 %NEG -5,2 % -
 
Bruttomargin7.8197.0667.0996.9227.9807.6668.5168.543
POS 10,7 %NEG -0,5 %POS 2,6 %NEG -13,3 %POS 4,1 %NEG -10,0 %NEG -0,3 % -
 
EBITDA resultat1.4157422.3921.9721.9911.5941.1392.267
POS 90,7 %NEG -69,0 %POS 21,3 %NEG -1,0 %POS 24,9 %POS 39,9 %NEG -49,8 % -
 
Driftsresultat1.3606652.0911.6711.6821.2588142.175
POS 104,5 %NEG -68,2 %POS 25,1 %NEG -0,7 %POS 33,7 %POS 54,5 %NEG -62,6 % -
 
Kontantstrøm1.471-1523.432-1638923.8371.2490
POS 1 067,8 %NEG -104,4 %POS 2 205,5 %NEG -118,3 %NEG -76,8 %POS 207,2 % - -
 
Kassebeholdning1219189363542931.314
POS 33,0 %POS 2,2 %POS 147,2 %POS 2,9 %NEG -16,7 %NEG -54,8 %NEG -92,9 % -
 
Sum egenkapital7.2086.24610.5669.3238.4837.6677.1947.049
POS 15,4 %NEG -40,9 %POS 13,3 %POS 9,9 %POS 10,6 %POS 6,6 %POS 2,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.7006.10010.98414.20713.98614.76718.50010.070
POS 23,0 %POS 44,5 %POS 22,7 %NEG -1,6 %POS 5,3 %POS 20,2 %NEG -83,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.