Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 130 349 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 983 137 194 712 1 926 500 26 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (889,81%)
Resultat før skatt (337,58%)
Driftsresultat (465,11%)
Kontantstrøm fra drift (2 386,49%)
Kassebeholdning (58 250,00%)
Sum egenkapital (462,16%)
Driftsinntekter (12,13%)
Bruttomargin (7,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hauge Asfalt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hauge Asfalt AS 536 8,66% - 536 8,66%
 
TOTALT: Alle selskap 536 8,66% - 536 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hauge Asfalt AS 536 - 536
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 536
 
  -30,00% 536
 
  -50,00% 536
 
  -70,00% 536
 
  -100,00% 536

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter20.30619.50919.88120.4119.7479.3545.6346.000
POS 4,1 %NEG -1,9 %NEG -2,6 %POS 109,4 %POS 4,2 %POS 66,0 %NEG -6,1 % -
 
Bruttomargin9.2798.8557.1876.0155.4554.6063.6904.256
POS 4,8 %POS 23,2 %POS 19,5 %POS 10,3 %POS 18,4 %POS 24,8 %NEG -13,3 % -
 
EBITDA resultat-240791715633889-399-325240
NEG -130,3 %POS 10,6 %POS 13,0 %NEG -28,8 %POS 322,8 %NEG -22,8 %NEG -235,4 % -
 
Driftsresultat-451551468422747-478-365225
NEG -181,9 %POS 17,7 %POS 10,9 %NEG -43,5 %POS 256,3 %NEG -31,0 %NEG -262,2 % -
 
Kontantstrøm146-22959181045-4690
POS 763,6 %NEG -123,2 %NEG -89,7 %POS 782,7 %POS 1 980,0 %POS 101,1 % - -
 
Kassebeholdning325308142679125205251912
POS 5,5 %POS 116,9 %NEG -79,1 %POS 443,2 %NEG -39,0 %NEG -18,3 %NEG -72,5 % -
 
Sum egenkapital299856629455203-46153438
NEG -65,1 %POS 36,1 %POS 38,2 %POS 124,1 %POS 144,0 %NEG -969,8 %NEG -87,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld85200304409200000
POS 57,5 %POS 34,2 %POS 25,7 %NEG -104,5 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.