Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 24 717 763 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 359 781 350 74 295 23 858 500 2 259

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hauk AS 100,00% - -
 
Telemark Prosjektutvikling AS 100,00% - - -
Rødmyr AS 25,00% 73 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hauk AS 11 316 23,15% - 11 316 23,15%
 
Telemark Prosjektutvikling AS 977 5,73% - 977 5,73%
Rødmyr AS -528 -2,40% 73 -601 -2,74%
 
TOTALT: Alle selskap 11 765 13,38% 73 11 692 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hauk AS 11 316 - 11 316
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 11 316
 
  -30,00% 11 316
 
  -50,00% 11 316
 
  -70,00% 11 316
 
  -100,00% 11 316

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter30.29828.76947.47639.79929.65144.87648.31561.200
POS 5,3 %NEG -39,4 %POS 19,3 %POS 34,2 %NEG -33,9 %NEG -7,1 %NEG -21,1 % -
 
Bruttomargin16.32216.10320.52120.71815.09316.71518.92224.258
POS 1,4 %NEG -21,5 %NEG -1,0 %POS 37,3 %NEG -9,7 %NEG -11,7 %NEG -22,0 % -
 
EBITDA resultat1.1784814.1264.778-1.900-1.768-2934.358
POS 144,9 %NEG -88,3 %NEG -13,6 %POS 351,5 %NEG -7,5 %NEG -503,4 %NEG -106,7 % -
 
Driftsresultat-813-1.4071.7112.437-4.176-4.181-2.5262.609
POS 42,2 %NEG -182,2 %NEG -29,8 %POS 158,4 %POS 0,1 %NEG -65,5 %NEG -196,8 % -
 
Kontantstrøm1.808-1.7594.2712.5901.732-1.3517.7490
POS 202,8 %NEG -141,2 %POS 64,9 %POS 49,5 %POS 228,2 %NEG -117,4 % - -
 
Kassebeholdning3774371.9159915459603.7701.471
NEG -13,7 %NEG -77,2 %POS 93,2 %POS 81,8 %NEG -43,2 %NEG -74,5 %POS 156,3 % -
 
Sum egenkapital6.3946.3756.2995.4503.8707.23510.40711.690
POS 0,3 %POS 1,2 %POS 15,6 %POS 40,8 %NEG -46,5 %NEG -30,5 %NEG -11,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld14.68014.09312.81012.1108.2325.9864.2359.890
NEG -4,2 %NEG -10,0 %NEG -5,8 %NEG -47,1 %NEG -37,5 %NEG -41,3 %POS 57,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.