Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 29 108 884 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 005 438 207 945 24 451 500 2 444 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hauk AS 100,00% - -
 
Telemark Prosjektutvikling AS 100,00% - - -
Rødmyr AS 25,00% - 73 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 18 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hauk AS 10 640 20,41% - 10 640 20,41%
 
Telemark Prosjektutvikling AS - - - - -
Rødmyr AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 10 640 20,41% - 10 640 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hauk AS 10 640 - 10 640
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 640
 
  -30,00% 10 640
 
  -50,00% 10 640
 
  -70,00% 10 640
 
  -100,00% 10 640

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter39.31830.29828.76947.47639.79929.65144.87648.315
POS 29,8 %POS 5,3 %NEG -39,4 %POS 19,3 %POS 34,2 %NEG -33,9 %NEG -7,1 % -
 
Bruttomargin17.69116.32216.10320.52120.71815.09316.71518.922
POS 8,4 %POS 1,4 %NEG -21,5 %NEG -1,0 %POS 37,3 %NEG -9,7 %NEG -11,7 % -
 
EBITDA resultat1201.1784814.1264.778-1.900-1.768-293
NEG -89,8 %POS 144,9 %NEG -88,3 %NEG -13,6 %POS 351,5 %NEG -7,5 %NEG -503,4 % -
 
Driftsresultat-1.326-813-1.4071.7112.437-4.176-4.181-2.526
NEG -63,1 %POS 42,2 %NEG -182,2 %NEG -29,8 %POS 158,4 %POS 0,1 %NEG -65,5 % -
 
Kontantstrøm5.1351.808-1.7594.2712.5901.732-1.3510
POS 184,0 %POS 202,8 %NEG -141,2 %POS 64,9 %POS 49,5 %POS 228,2 % - -
 
Kassebeholdning4733774371.9159915459603.770
POS 25,5 %NEG -13,7 %NEG -77,2 %POS 93,2 %POS 81,8 %NEG -43,2 %NEG -74,5 % -
 
Sum egenkapital10.5706.3946.3756.2995.4503.8707.23510.407
POS 65,3 %POS 0,3 %POS 1,2 %POS 15,6 %POS 40,8 %NEG -46,5 %NEG -30,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.22214.68014.09312.81012.1108.2325.9864.235
NEG -17,3 %NEG -4,2 %NEG -10,0 %NEG -5,8 %NEG -47,1 %NEG -37,5 %NEG -41,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.