Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Jøssvågen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Jøssvågen AS 355 99,16% - 355 99,16%
 
TOTALT: Alle selskap 355 99,16% - 355 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Jøssvågen AS 355 - 355
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 355
 
  -30,00% 355
 
  -50,00% 355
 
  -70,00% 355
 
  -100,00% 355

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter157113.25576.95579.69277.38580.33290.70350.159
NEG -99,9 %POS 47,2 %NEG -3,4 %POS 3,0 %NEG -3,7 %NEG -11,4 %POS 80,8 % -
 
Bruttomargin157110.10674.38776.35975.20579.09589.39148.755
NEG -99,9 %POS 48,0 %NEG -2,6 %POS 1,5 %NEG -4,9 %NEG -11,5 %POS 83,3 % -
 
EBITDA resultat-2.95578.67655.50168.08766.80669.71179.48241.583
NEG -103,8 %POS 41,8 %NEG -18,5 %POS 1,9 %NEG -4,2 %NEG -12,3 %POS 91,1 % -
 
Driftsresultat-2.95567.16822.35241.11939.87044.64457.38626.441
NEG -104,4 %POS 200,5 %NEG -45,6 %POS 3,1 %NEG -10,7 %NEG -22,2 %POS 117,0 % -
 
Kontantstrøm-48.69690.688-2.42371.40524.71777.563138.0810
NEG -153,7 %POS 3 842,8 %NEG -103,4 %POS 188,9 %NEG -68,1 %NEG -43,8 % - -
 
Kassebeholdning4.325129.28812.37212.62113.0033.6751.3955.983
NEG -96,7 %POS 945,0 %NEG -2,0 %NEG -2,9 %POS 253,8 %POS 163,4 %NEG -76,7 % -
 
Sum egenkapital7.059156.769272.284294.797275.496256.295247.962176.091
NEG -95,5 %NEG -42,4 %NEG -7,6 %POS 7,0 %POS 7,5 %POS 3,4 %POS 40,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld070.779411.416443.637477.075454.071457.472318.082
POS 100,0 %POS 82,8 %POS 7,3 %POS 7,0 %NEG -5,1 %POS 0,7 %NEG -43,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.