Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 943 692 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
416 000 1 263 329 123 863 1 140 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (19,29%) EBITDA (-28,52%)
Driftsinntekter (2,55%) Resultat før skatt (-27,23%)
Bruttomargin (4,67%) Driftsresultat (-28,52%)
Kontantstrøm fra drift (-33,18%)
Kassebeholdning (-26,10%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Henriksens Kolonial AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Henriksens Kolonial AS 736 26,75% - 736 26,75%
 
TOTALT: Alle selskap 736 26,75% - 736 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Henriksens Kolonial AS 736 - 736
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 736
 
  -30,00% 736
 
  -50,00% 736
 
  -70,00% 736
 
  -100,00% 736

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter29.17425.58325.22622.721
POS 14,0 %POS 1,4 %POS 11,0 % -
 
Bruttomargin6.2684.7845.4514.767
POS 31,0 %NEG -12,2 %POS 14,3 % -
 
EBITDA resultat853-321139-288
POS 365,7 %NEG -330,9 %POS 148,3 % -
 
Driftsresultat853-321139-288
POS 365,7 %NEG -330,9 %POS 148,3 % -
 
Kontantstrøm-486442360
NEG -1 204,5 %NEG -81,4 % - -
 
Kassebeholdning529508504268
POS 4,1 %POS 0,8 %POS 88,1 % -
 
Sum egenkapital455-28410840
POS 260,2 %NEG -363,0 %POS 170,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld560000
NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.