Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 774 897 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 559 219 467 178 9 868 500 1 880 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (37,09%)
Resultat før skatt (41,94%)
Driftsresultat (41,58%)
Kontantstrøm fra drift (823,09%)
Kassebeholdning (171,66%)
Sum egenkapital (24,94%)
Driftsinntekter (29,79%)
Bruttomargin (29,57%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hire Norway AS 100,00% 175 -
 
TOTALT: Alle selskap   175 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hire Norway AS 6 653 20,00% 175 6 478 19,58%
 
TOTALT: Alle selskap 6 653 20,00% 175 6 478 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hire Norway AS 6 653 175 6 478
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
175 -10,00% 6 636
 
  -30,00% 6 601
 
  -50,00% 6 566
 
  -70,00% 6 531
 
  -100,00% 6 478

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter59.26791.48839.34142.04338.84143.26535.50518.312
NEG -35,2 %POS 132,6 %NEG -6,4 %POS 8,2 %NEG -10,2 %POS 21,9 %POS 93,9 % -
 
Bruttomargin59.00291.31139.07341.84738.47142.52135.37517.590
NEG -35,4 %POS 133,7 %NEG -6,6 %POS 8,8 %NEG -9,5 %POS 20,2 %POS 101,1 % -
 
EBITDA resultat1.5327.5687331.3543519491.660-720
NEG -79,8 %POS 932,5 %NEG -45,9 %POS 285,8 %NEG -63,0 %NEG -42,8 %POS 330,6 % -
 
Driftsresultat9627.1394641.034407411.578-774
NEG -86,5 %POS 1 438,6 %NEG -55,1 %POS 2 485,0 %NEG -94,6 %NEG -53,0 %POS 303,9 % -
 
Kontantstrøm-11.72716.2153081.7573742782.6950
NEG -172,3 %POS 5 164,6 %NEG -82,5 %POS 369,8 %POS 34,5 %NEG -89,7 % - -
 
Kassebeholdning4.23517.5445.9355.9405.2495.2035.8263.293
NEG -75,9 %POS 195,6 %NEG -0,1 %POS 13,2 %POS 0,9 %NEG -10,7 %POS 76,9 % -
 
Sum egenkapital3.0305.8632.5732.7922.1422.1252.1011.036
NEG -48,3 %POS 127,9 %NEG -7,8 %POS 30,3 %POS 0,8 %POS 1,1 %POS 102,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld87326001856701.1104730
NEG -235,8 %NEG %POS 100,0 %POS 72,4 %POS 39,6 %NEG -134,7 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.