Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hire Norway AS 100,00% 304 77 294,81%
 
H 5 Eiendom AS 10,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   304 77 294,81%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hire Norway AS 5 863 20,57% 304 5 559 19,71%
 
H 5 Eiendom AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 5 863 20,57% 304 5 559 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hire Norway AS 5 863 304 5 559
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
304 -10,00% 5 833
 
  -30,00% 5 772
 
  -50,00% 5 711
 
  -70,00% 5 650
 
  -100,00% 5 559

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20142013201220112010200920082007
Driftsinntekter42.04338.84143.26535.50518.31215.01312.9312.106
POS 8,2 %NEG -10,2 %POS 21,9 %POS 93,9 %POS 22,0 %POS 16,1 %POS 514,0 % -
 
Bruttomargin41.84738.47142.52135.37517.59014.07812.2892.106
POS 8,8 %NEG -9,5 %POS 20,2 %POS 101,1 %POS 24,9 %POS 14,6 %POS 483,5 % -
 
EBITDA resultat1.3543519491.660-720502470222
POS 285,8 %NEG -63,0 %NEG -42,8 %POS 330,6 %NEG -243,4 %POS 6,8 %POS 111,7 % -
 
Driftsresultat1.034407411.578-774459449222
POS 2 485,0 %NEG -94,6 %NEG -53,0 %POS 303,9 %NEG -268,6 %POS 2,2 %POS 102,3 % -
 
Kontantstrøm1.7573742782.6951.230-2751.4150
POS 369,8 %POS 34,5 %NEG -89,7 %POS 119,1 %POS 547,3 %NEG -119,4 % - -
 
Kassebeholdning5.9405.2495.2035.8263.2931.1331.427321
POS 13,2 %POS 0,9 %NEG -10,7 %POS 76,9 %POS 190,6 %NEG -20,6 %POS 344,5 % -
 
Sum egenkapital2.7922.1422.1252.1011.036728426112
POS 30,3 %POS 0,8 %POS 1,1 %POS 102,8 %POS 42,3 %POS 70,9 %POS 280,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld1856701.1104730430
POS 72,4 %POS 39,6 %NEG -134,7 %NEG %POS 100,0 %NEG -33,3 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.