Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 399 769 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 889 005 90 225 6 419 000 1 539

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hire Norway AS 100,00% 243 304 -20,07%
 
H 5 Eiendom AS 10,00% 2 - -
 
TOTALT: Alle selskap   243 304 -20,07%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hire Norway AS 3 030 17,75% 243 2 787 16,56%
 
H 5 Eiendom AS 103 100,00% 2 101 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 3 133 18,24% 245 2 888 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hire Norway AS 3 030 243 2 787
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
243 -10,00% 3 006
 
  -30,00% 2 957
 
  -50,00% 2 909
 
  -70,00% 2 860
 
  -100,00% 2 787

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter39.34142.04338.84143.26535.50518.31215.01312.931
NEG -6,4 %POS 8,2 %NEG -10,2 %POS 21,9 %POS 93,9 %POS 22,0 %POS 16,1 % -
 
Bruttomargin39.07341.84738.47142.52135.37517.59014.07812.289
NEG -6,6 %POS 8,8 %NEG -9,5 %POS 20,2 %POS 101,1 %POS 24,9 %POS 14,6 % -
 
EBITDA resultat7331.3543519491.660-720502470
NEG -45,9 %POS 285,8 %NEG -63,0 %NEG -42,8 %POS 330,6 %NEG -243,4 %POS 6,8 % -
 
Driftsresultat4641.034407411.578-774459449
NEG -55,1 %POS 2 485,0 %NEG -94,6 %NEG -53,0 %POS 303,9 %NEG -268,6 %POS 2,2 % -
 
Kontantstrøm3081.7573742782.6951.230-2750
NEG -82,5 %POS 369,8 %POS 34,5 %NEG -89,7 %POS 119,1 %POS 547,3 % - -
 
Kassebeholdning5.9355.9405.2495.2035.8263.2931.1331.427
NEG -0,1 %POS 13,2 %POS 0,9 %NEG -10,7 %POS 76,9 %POS 190,6 %NEG -20,6 % -
 
Sum egenkapital2.5732.7922.1422.1252.1011.036728426
NEG -7,8 %POS 30,3 %POS 0,8 %POS 1,1 %POS 102,8 %POS 42,3 %POS 70,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld01856701.110473043
POS 100,0 %POS 72,4 %POS 39,6 %NEG -134,7 %NEG %POS 100,0 %NEG -33,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.