Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 648 281 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 512 795 414 986 11 564 500 2 156 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hire Norway AS 100,00% - 243 -100,00%
 
H 5 Eiendom AS 10,00% 4 2 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 243 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hire Norway AS 5 325 18,95% - 5 325 18,95%
 
H 5 Eiendom AS 96 100,00% 4 92 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 5 421 19,22% 4 5 417 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hire Norway AS 5 325 - 5 325
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 325
 
  -30,00% 5 325
 
  -50,00% 5 325
 
  -70,00% 5 325
 
  -100,00% 5 325

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter91.48839.34142.04338.84143.26535.50518.31215.013
POS 132,6 %NEG -6,4 %POS 8,2 %NEG -10,2 %POS 21,9 %POS 93,9 %POS 22,0 % -
 
Bruttomargin91.31139.07341.84738.47142.52135.37517.59014.078
POS 133,7 %NEG -6,6 %POS 8,8 %NEG -9,5 %POS 20,2 %POS 101,1 %POS 24,9 % -
 
EBITDA resultat7.5687331.3543519491.660-720502
POS 932,5 %NEG -45,9 %POS 285,8 %NEG -63,0 %NEG -42,8 %POS 330,6 %NEG -243,4 % -
 
Driftsresultat7.1394641.034407411.578-774459
POS 1 438,6 %NEG -55,1 %POS 2 485,0 %NEG -94,6 %NEG -53,0 %POS 303,9 %NEG -268,6 % -
 
Kontantstrøm16.2153081.7573742782.6951.2300
POS 5 164,6 %NEG -82,5 %POS 369,8 %POS 34,5 %NEG -89,7 %POS 119,1 % - -
 
Kassebeholdning17.5445.9355.9405.2495.2035.8263.2931.133
POS 195,6 %NEG -0,1 %POS 13,2 %POS 0,9 %NEG -10,7 %POS 76,9 %POS 190,6 % -
 
Sum egenkapital5.8632.5732.7922.1422.1252.1011.036728
POS 127,9 %NEG -7,8 %POS 30,3 %POS 0,8 %POS 1,1 %POS 102,8 %POS 42,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld26001856701.11047304
NEG %POS 100,0 %POS 72,4 %POS 39,6 %NEG -134,7 %NEG %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.