Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 14 804 404 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 3 993 411 522 493 9 063 500 1 225 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-41,74%)
Resultat før skatt (-49,69%)
Driftsresultat (-50,03%)
Kontantstrøm fra drift (-30,54%)
Kassebeholdning (-28,38%)
Sum egenkapital (-15,96%)
Driftsinntekter (-12,41%)
Bruttomargin (-12,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hire Norway AS 100,00% 57 175 -67,43%
 
TOTALT: Alle selskap   57 175 -67,43%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hire Norway AS 5 591 20,10% 57 5 534 19,94%
 
TOTALT: Alle selskap 5 591 20,10% 57 5 534 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hire Norway AS 5 591 57 5 534
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
57 -10,00% 5 585
 
  -30,00% 5 574
 
  -50,00% 5 563
 
  -70,00% 5 551
 
  -100,00% 5 534

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter85.47859.26791.48839.34142.04338.84143.26535.505
POS 44,2 %NEG -35,2 %POS 132,6 %NEG -6,4 %POS 8,2 %NEG -10,2 %POS 21,9 % -
 
Bruttomargin85.23259.00291.31139.07341.84738.47142.52135.375
POS 44,5 %NEG -35,4 %POS 133,7 %NEG -6,6 %POS 8,8 %NEG -9,5 %POS 20,2 % -
 
EBITDA resultat3.7911.5327.5687331.3543519491.660
POS 147,5 %NEG -79,8 %POS 932,5 %NEG -45,9 %POS 285,8 %NEG -63,0 %NEG -42,8 % -
 
Driftsresultat3.1249627.1394641.034407411.578
POS 224,7 %NEG -86,5 %POS 1 438,6 %NEG -55,1 %POS 2 485,0 %NEG -94,6 %NEG -53,0 % -
 
Kontantstrøm1.308-11.72716.2153081.7573742780
POS 111,2 %NEG -172,3 %POS 5 164,6 %NEG -82,5 %POS 369,8 %POS 34,5 % - -
 
Kassebeholdning4.9784.23517.5445.9355.9405.2495.2035.826
POS 17,5 %NEG -75,9 %POS 195,6 %NEG -0,1 %POS 13,2 %POS 0,9 %NEG -10,7 % -
 
Sum egenkapital5.3253.0305.8632.5732.7922.1422.1252.101
POS 75,7 %NEG -48,3 %POS 127,9 %NEG -7,8 %POS 30,3 %POS 0,8 %POS 1,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.88487326001856701.110473
NEG -115,8 %NEG -235,8 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 72,4 %POS 39,6 %NEG -134,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.