Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 941 858 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
145 200 379 603 140 055 1 747 000 530 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (202,08%) EBITDA (-65,39%)
Kassebeholdning (74 566,67%) Resultat før skatt (-114,36%)
Driftsinntekter (14,90%) Driftsresultat (-4,07%)
Sum egenkapital (-5,64%)
Bruttomargin (-2,16%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hjelle Maskinlag AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hjelle Maskinlag AS 2 612 45,55% - 2 612 45,55%
 
TOTALT: Alle selskap 2 612 45,55% - 2 612 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hjelle Maskinlag AS 2 612 - 2 612
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 612
 
  -30,00% 2 612
 
  -50,00% 2 612
 
  -70,00% 2 612
 
  -100,00% 2 612

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7.2758.99710.9498.0039.0226.4744.1867.536
NEG -19,1 %NEG -17,8 %POS 36,8 %NEG -11,3 %POS 39,4 %POS 54,7 %NEG -44,5 % -
 
Bruttomargin5.4346.4376.9535.5776.3984.3503.1215.064
NEG -15,6 %NEG -7,4 %POS 24,7 %NEG -12,8 %POS 47,1 %POS 39,4 %NEG -38,4 % -
 
EBITDA resultat-3135861.8324641.0336981471.616
NEG -153,4 %NEG -68,0 %POS 294,8 %NEG -55,1 %POS 48,0 %POS 374,8 %NEG -90,9 % -
 
Driftsresultat-6182811.546173738417-981.236
NEG -319,9 %NEG -81,8 %POS 793,6 %NEG -76,6 %POS 77,0 %POS 525,5 %NEG -107,9 % -
 
Kontantstrøm183-1.2302.129-2431.4031.1992140
POS 114,9 %NEG -157,8 %POS 976,1 %NEG -117,3 %POS 17,0 %POS 460,3 % - -
 
Kassebeholdning3241674043681.2633903863
POS 94,0 %NEG -58,7 %POS 9,8 %NEG -70,9 %POS 223,8 %POS 926,3 %NEG -39,7 % -
 
Sum egenkapital2.6243.2083.0792.5112.4591.9791.7201.843
NEG -18,2 %POS 4,2 %POS 22,6 %POS 2,1 %POS 24,3 %POS 15,1 %NEG -6,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.1682.5031.4261.5311.627533694845
POS 13,4 %NEG -75,5 %POS 6,9 %POS 5,9 %NEG -205,3 %POS 23,2 %POS 17,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.