Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 321 411 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 123 370 18 041 180 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (129,51%)
Resultat før skatt (131,67%)
Driftsresultat (129,51%)
Kontantstrøm fra drift (236,56%)
Kassebeholdning (236,36%)
Sum egenkapital (109,93%)
Driftsinntekter (119,77%)
Bruttomargin (116,34%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Hn Renhold AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Hn Renhold AS 317 51,21% - 317 51,21%
 
TOTALT: Alle selskap 317 51,21% - 317 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Hn Renhold AS 317 - 317
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 317
 
  -30,00% 317
 
  -50,00% 317
 
  -70,00% 317
 
  -100,00% 317

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter76301388261.0751.366154
POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -83,3 %NEG -23,2 %NEG -21,3 %POS 787,0 % -
 
Bruttomargin76301297651.0681.29887
POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -83,1 %NEG -28,4 %NEG -17,7 %POS 1 392,0 % -
 
EBITDA resultat58-2739153915665
POS 121,2 %NEG -400,0 %POS 1 720,0 %NEG -87,2 %NEG -75,0 %POS 140,0 % -
 
Driftsresultat58-2739153915665
POS 121,2 %NEG -400,0 %POS 1 720,0 %NEG -87,2 %NEG -75,0 %POS 140,0 % -
 
Kontantstrøm64-99-61-8-1061980
POS 164,6 %NEG -62,3 %NEG -662,5 %POS 92,5 %NEG -153,5 % - -
 
Kassebeholdning34128916516624067
POS 183,3 %NEG -86,5 %NEG -46,1 %NEG -0,6 %NEG -30,8 %POS 258,2 % -
 
Sum egenkapital577528321421118577
NEG -24,0 %NEG -73,5 %POS 32,2 %POS 1,4 %POS 14,1 %POS 140,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000110
- - - POS 100,0 % - POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.