Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 303 419 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
195 200 218 384 20 836 553 000 316 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (76,52%)
Resultat før skatt (74,38%)
Driftsresultat (74,90%)
Kontantstrøm fra drift (603,17%)
Kassebeholdning (55,02%)
Sum egenkapital (51,08%)
Driftsinntekter (8,54%)
Bruttomargin (27,14%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Horten Vvs AS 100,00% - 1 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Horten Vvs AS 1 115 38,07% - 1 115 38,07%
 
TOTALT: Alle selskap 1 115 38,07% - 1 115 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Horten Vvs AS 1 115 - 1 115
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 115
 
  -30,00% 1 115
 
  -50,00% 1 115
 
  -70,00% 1 115
 
  -100,00% 1 115

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter4.6674.6434.165
POS 0,5 %POS 11,5 % -
 
Bruttomargin2.5222.0831.394
POS 21,1 %POS 49,4 % -
 
EBITDA resultat803596134
POS 34,7 %POS 344,8 % -
 
Driftsresultat778589129
POS 32,1 %POS 356,6 % -
 
Kontantstrøm201.0160
NEG -98,0 % - -
 
Kassebeholdning66193545
NEG -29,3 %POS 1 977,8 % -
 
Sum egenkapital585308286
POS 89,9 %POS 7,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld914
NEG -800,0 %POS 75,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.