Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 922 486 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 000 1 398 699 270 288 676 500 573 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (3,97%) EBITDA (-95,84%)
Resultat før skatt (-81,99%)
Driftsresultat (-97,86%)
Kontantstrøm fra drift (-37,50%)
Kassebeholdning (-7,31%)
Driftsinntekter (-29,28%)
Bruttomargin (-27,74%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Human Ressurser Norge 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Human Ressurser Norge 27 781 86,09% - 27 781 86,09%
 
TOTALT: Alle selskap 27 781 86,09% - 27 781 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Human Ressurser Norge 27 781 - 27 781
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 27 781
 
  -30,00% 27 781
 
  -50,00% 27 781
 
  -70,00% 27 781
 
  -100,00% 27 781

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter43.56837.70735.06935.32335.41029.90132.26328.416
POS 15,5 %POS 7,5 %NEG -0,7 %NEG -0,2 %POS 18,4 %NEG -7,3 %POS 13,5 % -
 
Bruttomargin29.93826.54825.04425.14824.08320.23721.83228.416
POS 12,8 %POS 6,0 %NEG -0,4 %POS 4,4 %POS 19,0 %NEG -7,3 %NEG -23,2 % -
 
EBITDA resultat3.7304.0212.0431301.736-5652.7292.536
NEG -7,2 %POS 96,8 %POS 1 471,5 %NEG -92,5 %POS 407,3 %NEG -120,7 %POS 7,6 % -
 
Driftsresultat3.0513.114803-927628-1.1602.3422.518
NEG -2,0 %POS 287,8 %POS 186,6 %NEG -247,6 %POS 154,1 %NEG -149,5 %NEG -7,0 % -
 
Kontantstrøm3.2115.3482.0571.8373.1706322.6450
NEG -40,0 %POS 160,0 %POS 12,0 %NEG -42,1 %POS 401,6 %NEG -76,1 % - -
 
Kassebeholdning26.86823.95619.19417.38217.23914.61214.75913.735
POS 12,2 %POS 24,8 %POS 10,4 %POS 0,8 %POS 18,0 %NEG -1,0 %POS 7,5 % -
 
Sum egenkapital20.82217.79114.42613.47414.10713.09713.85211.052
POS 17,0 %POS 23,3 %POS 7,1 %NEG -4,5 %POS 7,7 %NEG -5,5 %POS 25,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.