Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 24 401 767 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 050 493 793 274 19 558 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (100%) EBITDA (-9,99%)
Driftsinntekter (1,59%) Resultat før skatt (-11,98%)
Bruttomargin (2,32%) Driftsresultat (-10,53%)
Kontantstrøm fra drift (-12,54%)
Sum egenkapital (-5,76%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Humlekjær og Ødegaard AS 100,00% - -
 
Østfold Gjenvinning AS 32,98% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Humlekjær og Ødegaard AS 4 909 12,55% - 4 909 12,55%
 
Østfold Gjenvinning AS 9 423 46,02% - 9 423 46,02%
 
TOTALT: Alle selskap 14 332 24,05% - 14 332 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Humlekjær og Ødegaard AS 4 909 - 4 909
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 909
 
  -30,00% 4 909
 
  -50,00% 4 909
 
  -70,00% 4 909
 
  -100,00% 4 909

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter90.18784.99879.03675.26073.77168.69958.67457.695
POS 6,1 %POS 7,5 %POS 5,0 %POS 2,0 %POS 7,4 %POS 17,1 %POS 1,7 % -
 
Bruttomargin53.45649.34945.50944.01943.72641.71839.56539.140
POS 8,3 %POS 8,4 %POS 3,4 %POS 0,7 %POS 4,8 %POS 5,4 %POS 1,1 % -
 
EBITDA resultat20.38718.95815.49914.26016.84313.10313.03919.332
POS 7,5 %POS 22,3 %POS 8,7 %NEG -15,3 %POS 28,5 %POS 0,5 %NEG -32,6 % -
 
Driftsresultat20.38718.95815.49914.26016.84313.10313.03915.268
POS 7,5 %POS 22,3 %POS 8,7 %NEG -15,3 %POS 28,5 %POS 0,5 %NEG -14,6 % -
 
Kontantstrøm20.83619.15421.62119.92117.46513.409-460
POS 8,8 %NEG -11,4 %POS 8,5 %POS 14,1 %POS 30,2 %POS 29 250,0 % - -
 
Kassebeholdning000000130
- - - - - NEG -100,0 %NEG -96,7 % -
 
Sum egenkapital5.2625.3524.88710.27716.31316.52016.47916.792
NEG -1,7 %POS 9,5 %NEG -52,4 %NEG -37,0 %NEG -1,3 %POS 0,2 %NEG -1,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld233845075044831152
POS 39,5 %POS 91,6 %POS 40,0 %NEG -18 650,0 %POS 91,7 %NEG -54,8 %POS 79,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.