Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 49 292 105 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
186 400 870 575 446 630 47 788 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-1 343,59%)
Resultat før skatt (-12 842,11%)
Driftsresultat (-48,05%)
Kontantstrøm fra drift (-27,97%)
Kassebeholdning (-42,38%)
Sum egenkapital (-2,61%)
Driftsinntekter (-7,40%)
Bruttomargin (-7,40%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Indremisjonsforbundet 100,00% - -
 
Bergen Kristne Bokhandel AS 9,70% - - -
Vika-kroken AS 24,00% - - -
Mediehuset Dagen AS 8,24% 29 26 11,54%
Plussreiser Holding AS 19,35% - - -
 
Kvs-bygland AS 100,00% - - -
Bibelskolen Bildøy Bergen AS 100,00% - - -
Nla Høgskolen AS 19,00% - - -
Kvs-lyngdal AS 100,00% - - -
 
Knif Trygghet Forsikring AS 5,04% 550 27 1 937,04%
Kvs Drift AS 100,00% - - -
Knif AS 5,01% - - -
Lunde Forlag AS 15,00% - - -
 
Sjøholt Folkehøgskole AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 4 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Indremisjonsforbundet 92 884 87,63% - 92 884 87,63%
 
Bergen Kristne Bokhandel AS 1 135 61,42% - 1 135 61,42%
Vika-kroken AS 3 567 81,92% - 3 567 81,92%
Mediehuset Dagen AS 12 080 88,50% 29 12 051 88,48%
Plussreiser Holding AS 2 565 83,69% - 2 565 83,69%
 
Kvs-bygland AS 2 539 13,26% - 2 539 13,26%
Bibelskolen Bildøy Bergen AS 7 656 62,16% - 7 656 62,16%
Nla Høgskolen AS 24 787 34,67% - 24 787 34,67%
Kvs-lyngdal AS 37 614 31,39% - 37 614 31,39%
 
Knif Trygghet Forsikring AS 147 751 14,00% 550 147 201 13,95%
Kvs Drift AS 168 1,60% - 168 1,60%
Knif AS 33 142 71,69% - 33 142 71,69%
Lunde Forlag AS 1 501 25,06% - 1 501 25,06%
 
Sjøholt Folkehøgskole AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 367 389 24,99% 579 366 810 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Indremisjonsforbundet 92 884 - 92 884
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 92 884
 
  -30,00% 92 884
 
  -50,00% 92 884
 
  -70,00% 92 884
 
  -100,00% 92 884

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter26.35429.77419.35520.04519.95119.05623.22119.566
NEG -11,5 %POS 53,8 %NEG -3,4 %POS 0,5 %POS 4,7 %NEG -17,9 %POS 18,7 % -
 
Bruttomargin26.35429.77419.35520.04519.95119.05623.22119.566
NEG -11,5 %POS 53,8 %NEG -3,4 %POS 0,5 %POS 4,7 %NEG -17,9 %POS 18,7 % -
 
EBITDA resultat8.8789.3331.6782.3901.4761.5063.024-1.429
NEG -4,9 %POS 456,2 %NEG -29,8 %POS 61,9 %NEG -2,0 %NEG -50,2 %POS 311,6 % -
 
Driftsresultat7.9058.4108561.596684442704-4.960
NEG -6,0 %POS 882,5 %NEG -46,4 %POS 133,3 %POS 54,8 %NEG -37,2 %POS 114,2 % -
 
Kontantstrøm-1.9363.7907.35110.4332266441.0350
NEG -151,1 %NEG -48,4 %NEG -29,5 %POS 4 516,4 %NEG -64,9 %NEG -37,8 % - -
 
Kassebeholdning16.7478.17917.02216.51910.5399.2778.2577.497
POS 104,8 %NEG -52,0 %POS 3,0 %POS 56,7 %POS 13,6 %POS 12,4 %POS 10,1 % -
 
Sum egenkapital95.393101.01291.86995.00085.24785.66585.30182.989
NEG -5,6 %POS 10,0 %NEG -3,3 %POS 11,4 %NEG -0,5 %POS 0,4 %POS 2,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld5.1782.3193.1874.0574.9275.7885.9836.775
NEG -123,3 %POS 27,2 %POS 21,4 %POS 17,7 %POS 14,9 %POS 3,3 %POS 11,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.