Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 25 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 973 23 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Inger Anne Ulleberg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Inger Anne Ulleberg AS 1 866 95,35% - 1 866 95,35%
 
TOTALT: Alle selskap 1 866 95,35% - 1 866 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Inger Anne Ulleberg AS 1 866 - 1 866
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 866
 
  -30,00% 1 866
 
  -50,00% 1 866
 
  -70,00% 1 866
 
  -100,00% 1 866

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter03000000
NEG -100,0 %POS 100% - - - - - -
 
Bruttomargin03000000
NEG -100,0 %POS 100% - - - - - -
 
EBITDA resultat-46-71-45-10-83-113-66-66
POS 35,2 %NEG -57,8 %NEG -350,0 %POS 88,0 %POS 26,5 %NEG -71,2 % - -
 
Driftsresultat-46-71-45-10-83-113-66-66
POS 35,2 %NEG -57,8 %NEG -350,0 %POS 88,0 %POS 26,5 %NEG -71,2 % - -
 
Kontantstrøm329311-238-4740-2841.0840
POS 5,8 %POS 230,7 %NEG -406,4 %NEG -217,5 %POS 114,1 %NEG -126,2 % - -
 
Kassebeholdning1.2333914127659329122.2151.148
POS 215,3 %NEG -5,1 %NEG -46,1 %NEG -17,9 %POS 2,2 %NEG -58,8 %POS 92,9 % -
 
Sum egenkapital2.0931.7826626876688878991.211
POS 17,5 %POS 169,2 %NEG -3,6 %POS 2,8 %NEG -24,7 %NEG -1,3 %NEG -25,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld1621465863831.1181.154
POS 23,8 %POS 54,3 %POS 20,7 %POS 7,9 %POS 24,1 %POS 92,6 %POS 3,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.