Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 567 192 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 147 041 28 151 1 392 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (104,55%) EBITDA (-83,17%)
Kassebeholdning (11,46%) Resultat før skatt (-51,85%)
Driftsresultat (-3,70%)
Sum egenkapital (-2,01%)
Driftsinntekter (-12,92%)
Bruttomargin (-8,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Innveno AS 100,00% 41 60 -31,67%
 
Innovasjonstre AS 30,00% 339 339 -
In2innovation AS 30,00% 80 80 -
Den Gode Maten AS 25,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   41 186 -77,92%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Innveno AS 1 368 47,32% 41 1 327 46,56%
 
Innovasjonstre AS -35 -9,83% 339 -374 -2 200,00%
In2innovation AS 56 16,37% 80 -24 -9,16%
Den Gode Maten AS 5 7,81% - 5 7,81%
 
TOTALT: Alle selskap 1 394 38,16% 460 934 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Innveno AS 1 368 41 1 327
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
41 -10,00% 1 364
 
  -30,00% 1 356
 
  -50,00% 1 348
 
  -70,00% 1 339
 
  -100,00% 1 327

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter3.1922.4622.4272.5712.5403.2691.8282.042
POS 29,7 %POS 1,4 %NEG -5,6 %POS 1,2 %NEG -22,3 %POS 78,8 %NEG -10,5 % -
 
Bruttomargin3.0772.4612.4182.5642.3232.3481.7751.920
POS 25,0 %POS 1,8 %NEG -5,7 %POS 10,4 %NEG -1,1 %POS 32,3 %NEG -7,6 % -
 
EBITDA resultat19085-4332321-22-159
POS 123,5 %POS 297,7 %NEG -234,4 %NEG -90,0 %POS 1 559,1 %NEG -46,7 %NEG -266,7 % -
 
Driftsresultat17285-4332321-22-159
POS 102,4 %POS 297,7 %NEG -234,4 %NEG -90,0 %POS 1 559,1 %NEG -46,7 %NEG -266,7 % -
 
Kontantstrøm564325-47110-297-1980
POS 30,2 %POS 72,0 %POS 153,2 %NEG -142,7 %POS 137,0 %NEG -50,0 % - -
 
Kassebeholdning97133120897368365547
NEG -27,1 %POS 10,8 %POS 34,8 %POS 21,9 %POS 7,4 %NEG -81,4 %NEG -33,3 % -
 
Sum egenkapital1.3531.2611.2011.2631.2521.0251.0591.071
POS 7,3 %POS 5,0 %NEG -4,9 %POS 0,9 %POS 22,1 %NEG -3,2 %NEG -1,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.