Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 10 320 952 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 822 836 348 616 6 862 500 287 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (285,88%)
Resultat før skatt (547,06%)
Driftsresultat (482,20%)
Kontantstrøm fra drift (1 986,09%)
Kassebeholdning (108,42%)
Sum egenkapital (18,26%)
Driftsinntekter (3,69%)
Bruttomargin (3,69%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Interpersonell AS 100,00% 270 267 1,12%
 
TOTALT: Alle selskap   270 267 1,12%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Interpersonell AS 4 837 21,53% 270 4 567 20,57%
 
TOTALT: Alle selskap 4 837 21,53% 270 4 567 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Interpersonell AS 4 837 270 4 567
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
270 -10,00% 4 810
 
  -30,00% 4 756
 
  -50,00% 4 702
 
  -70,00% 4 648
 
  -100,00% 4 567

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter71.42764.01861.82449.15777.48155.50640.22937.927
POS 11,6 %POS 3,5 %POS 25,8 %NEG -36,6 %POS 39,6 %POS 38,0 %POS 6,1 % -
 
Bruttomargin71.42764.01861.82449.15777.48155.50640.22937.927
POS 11,6 %POS 3,5 %POS 25,8 %NEG -36,6 %POS 39,6 %POS 38,0 %POS 6,1 % -
 
EBITDA resultat2.2631.8501.2621.7312.7822.2671.6882.798
POS 22,3 %POS 46,6 %NEG -27,1 %NEG -37,8 %POS 22,7 %POS 34,3 %NEG -39,7 % -
 
Driftsresultat1.9751.4349051.5412.4601.9681.5852.712
POS 37,7 %POS 58,5 %NEG -41,3 %NEG -37,4 %POS 25,0 %POS 24,2 %NEG -41,6 % -
 
Kontantstrøm-6223.74550-6412.4722.267680
NEG -116,6 %POS 7 390,0 %POS 107,8 %NEG -125,9 %POS 9,0 %POS 3 233,8 % - -
 
Kassebeholdning5.1606.1724.2274.2324.6783.3692.7713.653
NEG -16,4 %POS 46,0 %NEG -0,1 %NEG -9,5 %POS 38,9 %POS 21,6 %NEG -24,1 % -
 
Sum egenkapital4.8474.4154.4753.8863.1422.6561.9553.107
POS 9,8 %NEG -1,3 %POS 15,2 %POS 23,7 %POS 18,3 %POS 35,9 %NEG -37,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld8489079651.0241.0821.186630
POS 6,5 %POS 6,0 %POS 5,8 %POS 5,4 %POS 8,8 %NEG -1 782,5 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.