Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 151 863 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 50 753 7 110 75 000 19 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (1 918,18%) EBITDA (-39,34%)
Kassebeholdning (14,17%) Resultat før skatt (-40,11%)
Driftsinntekter (2,15%) Driftsresultat (-40,44%)
Bruttomargin (2,15%) Sum egenkapital (-24,49%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Intra Økonomi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Intra Økonomi AS 185 32,98% - 185 32,98%
 
TOTALT: Alle selskap 185 32,98% - 185 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Intra Økonomi AS 185 - 185
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 185
 
  -30,00% 185
 
  -50,00% 185
 
  -70,00% 185
 
  -100,00% 185

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.2751.2201.1741.1421.1511.1569931.564
POS 4,5 %POS 3,9 %POS 2,8 %NEG -0,8 %NEG -0,4 %POS 16,4 %NEG -36,5 % -
 
Bruttomargin1.2751.2201.1741.1421.1511.1569931.564
POS 4,5 %POS 3,9 %POS 2,8 %NEG -0,8 %NEG -0,4 %POS 16,4 %NEG -36,5 % -
 
EBITDA resultat100104102927118247256
NEG -3,8 %POS 2,0 %POS 10,9 %POS 29,6 %NEG -61,0 %POS 287,2 %NEG -81,6 % -
 
Driftsresultat100104102927117238251
NEG -3,8 %POS 2,0 %POS 10,9 %POS 29,6 %NEG -58,7 %POS 352,6 %NEG -84,9 % -
 
Kontantstrøm68-104132-93146111-1130
POS 165,4 %NEG -178,8 %POS 241,9 %NEG -163,7 %POS 31,5 %POS 198,2 % - -
 
Kassebeholdning381319421294389333359407
POS 19,4 %NEG -24,2 %POS 43,2 %NEG -24,4 %POS 16,8 %NEG -7,2 %NEG -11,8 % -
 
Sum egenkapital103198118240171240213286
NEG -48,0 %POS 67,8 %NEG -50,8 %POS 40,4 %NEG -28,8 %POS 12,7 %NEG -25,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.